Číslo zmluvy / Názov zmluvy:
Číslo zmluvy /
Názov zmluvy
Predmet zmluvy
Celková
hodnota
predmetu
zmluvy v €
Dátum
podpisu
Dátum
ukončenia
účinnosti
zmluvy
Zmluvný partner
Zmluvu podpísal
Dátum
zverejnenia
Prenájom voľného pozemku na umiestnenie predajného stánku v objekte ŠA, Rybníková
120,00
27.6.2017
2.7.2017
E+P s.r.o.
Jánošíková 29/826
Trnava
IČO 44786191
- Peter Čahoj, konateľ
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
30.6.2017
Automatický bazénový vysávač WEDA B 600 - pre Kúpalisko Castiglione
18576,00
30.6.2017
30.7.2017
ANDOR s.r.o.
Hlavná 113
Veľký Grob
IČO 31428541
- Ing. Jaroslav Andor, konateľ
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ
30.6.2017
Reštaurovanie súsošia Kristus na Olivovej hore na Kalvárii v Trnave
20000,00
30.6.2017
15.12.2017
Chameleo s.r.o.
Gusevova 3 V Bratislava
IČO 36686921
- Mgr. art. Tomáš Kucman
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ
30.6.2017
Reštaurovanie súsošia Golgota
39100,00
30.6.2017
15.12.2017
Chameleo s.r.o.
Gusevova 3 V Bratislava
IČO 36686921
- Mgr. art. Tomáš Kucman
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ
30.6.2017
Využívanie Mestskej plavárne Zátvor v dohodnutých termínoch
11,00€/hod./2 dráhy
22,00€/hod./celý bazén, 4 dráhy
29.6.2017
30.6.2018
Triatlon Team Trnava
IČO 45011729
- Silvia Blahová, predseda
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ
29.6.2017
Využívanie Mestskej plavárne Zátvor v dohodnutých termínoch
22,00 € / hod. za 1/2 bazéna
29.6.2017
12.5.2018
Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
Hornopotočná 23
Trnava
IČO 31825249
- JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor univerzity
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ
29.6.2017
Prenájom 4 futbalových ihrísk a 2 šatní v Športovom areáli, Rybníjová ul.
384,00
8.6.2017
2.7.2017
Futsalový klub ŠK Prednádražie
Botanická 29
Trnava
IČO 36082538
- Mgr. Martin Michalík, predseda
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ
26.6.2017
Prenájom priestorov Mestského amfiteátra
1000,00
21.6.2017
24.6.2017
Štúdio tanca a pohybu Alegria
Hlavná 15
Trnava
IČO 42404045
- Bc. Adriana Liptáková
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ
23.6.2017
Užívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly
408,00
16.6.2017
18.8.2017
VLČEK Slovakia s.r.o.
Staré Grunty 6
Bratislava
IČO 50288016
- Vlček
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
19.6.2017
Udelenie súhlasu - licencie o použití hudobných diel ich vykonaním a verejným prenosom v rámci podujatia Večer u Schneiderovcov
64,80
15.6.2017
18.6.2017
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
Bratislava
IČO 00178454
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ
16.6.2017
Obnova a doplnenie kamenných a kovových prvkov na súsoší Pieta, ul. Terézie Vansovej
7 980,00
16.6.2017
30.9.2017
MONIUS spol s r.o.
Veselovského 3762/20
Trnava
IČO 34148345
- Akad. soch. Pavol Čambál
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ
16.6.2017
Debarierizácia Kultúrneho domu Modranka
31800,00
16.6.2017
25.8.2017
PROVA Slovakia spol. s r.o.
Mikovíniho 11
Trnava
IČO 31438806
- Ing. Michal Vanák
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ
16.6.2017
Umelecký výkon - Večer u Schneiderovcov, dňa 18.6.2017
300,00
12.6.2017
18.6.2017
Filip Hittrich
Poľná 17
Trnava
- Filip Hittrich
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ
15.6.2017
Umelecký výkon - Večer u Schneiderovcov, dňa 18.6.2017
75,00
14.6.2017
18.6.2017
Katarína Turčinová
MPČĽ 19
Brezno
- Katarína Turčinová
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ
15.6.2017
Umelecký výkon - Večer u Schneiderovcov, dňa 18.6.2017
75,00
14.6.2017
18.6.2017
Andrej Turčin
Janka Kráľa 14
Polomka
- Andrej Turčin
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ
15.6.2017
Umelecký výkon - Večer u Schneiderovcov, dňa 18.6.2017
92,59
14.6.2017
18.6.2017
Janko Tomek
Jana Kolara 26
Padina, Srbsko
- Jano Tomek
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ
15.6.2017
Umelecký výkon - Večer u Schneiderovcov, dňa 18.6.2017
100,00
14.6.2017
18.6.2017
Žaneta Mariňáková
Tarnov 95
Rokytov
- Žaneta Mariňaková
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ
15.6.2017
Umelecký výkon - Večer u Schneiderovcov, dňa 18.6.2017
75,00
14.6.2017
18.6.2017
Katarína Máliková
Janka Kráľa 44
Polomka
- Katarína Máliková
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ
15.6.2017
Umelecký výkon - Večer u Schneiderovcov, dňa 18.6.2017
40,00
14.6.2017
18.6.2017
Martina Kotláriková
Pražská 12
Zvolen
- Martina Kosmeľová
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ
15.6.2017
Umelecký výkon - Večer u Schneiderovcov, dňa 18.6.2017
75,00
14.6.2017
18.6.2017
Klaudia Kosmeľová
Zápotočná
Klin
- Klaudia Kosmeľová
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ
15.6.2017
Umelecký výkon - Večer u Schneiderovcov, dňa 18.6.2017
100,00
14.6.2017
18.6.2017
Tomáš Hríbik
J. Cikkera 13
Banská Bystrica
- Tomáš Hríbik
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ
15.6.2017
Umelecký výkon - Večer u Schneiderovcov, dňa 18.6.2017
75,00
14.6.2017
18.6.2017
Ondrej Druga
Banícka 18
Malachov
- Ondrej Druga
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ
15.6.2017
Výpožička futbalového ihriska a voľnej plochy v Športovom areáli, Rybníková ul.
bezplatne
7.6.2017
17.6.2017
Futbalový oddiel dobrovoľného združenia občanov Trnavy pri ŠK RVTŠ
V. Clementisa 57
Trnava
- Ing. Ladislav Englich
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ
13.6.2017
Vzájomná spolupráca pri zabezpečení časti podujatia Trnavský jazzyk 2017
16 300,00
12.6.2017
5.8.2017
Ars Crispa s.r.o.
Dúhová 8
Slovenský grob
IČO 50774557
- Michal Bugal
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ
12.6.2017
Výpožička priestorov kultúrneho domu Modranka
bezplatne
7.6.2017
13.6.2017
Výbor mestskej časti č. 6 Trnava-Modranka
- vz. Mgr. Agnesa Petková
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
7.6.2017
Využívanie bazéna v priestoroch kúpaliska Castiglione
bezplatne
1.6.2017
31.8.2017
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave
Rybníková 9
Trnava
IČO
- vz. Ing. Filipová
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
7.6.2017
Pavidelná kontrola vzoriek vody z vonkajších bazénov Kúpaliska Castiglione počas letnej sezóny
64,00 € /
1 vzorku
31.5.2017
30.9.2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
Limbová 6
Trnava
IČO 00610933
- MUDr. Anna Sedláčková, zástupkyňa RH pre odborné záležitosti
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
6.6.2017
Poskytnutie verejných elektronických komunikačných služieb
5.6.2017
doba neurčitá
Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
Bratislava
IČO 35697270
- Jana Slobodová
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ
6..6.2017
Udelenie súhlasu - licencie o použití hudobných diel ich vykonaním a verejným prenosom v rámci podujatia Country deň
19.5.2017
20.5.2017
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
Bratislava
IČO 00178454
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ
5.6.2017
Spolupráci pri organizovaní kultúrneho projektu Kubistro
6 300,00
31.5.2017
31.10.2017
Bronco n.o.
Františkánska 7
Trnava
IČO 45735549
- Mgr. Matúš Hlinčík, riaditeľ
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
2.6.2017
Odstúpenie od kúpnej zmluvy na dodanie profesionálneho byzénového vysávača
31.5.2017
RG ATELIÉR s.r.o.
Nám. sv. Mikuláša 26
Stará Ľubovňa
IČO 45271011
Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
2.6.2017
Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly
270,00
31.5.2017
9.6.2017
Adrián Polakovič
Veterná 6488/5
Trnava
IČO 35175974
- Adrián Polakovič
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
31.5.2017
Predaj vstupeniek na radničné hry - Starí majstri a Pri kase
provízia vo výške 2,5% zisku z predaja bez DPH
19.5.2017
do vypredania
Trnava Tourism
Hospodárska 33
Trnava
IČO 42288924
- Ing Slavomír Dzvonik, manažér
Ing. Michaela Potočárová
- Ing. Martin Turčan
31.5.2017
Užívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly
110,00
31.5.2017
7.6.2017
Jana Hulinová
Skalité 526
IČO 50426117
- Jana Hulinová
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
31.5.2017
Úprava čl. III. Nájomné
9 664,90 € / rok
23.5.2017
31.5.2018
ART CLUB s.r.o.
Orgovánová 11
Trnava
IČO 36830828
- Mgr. Emília Izakovičová, konateľka spoločnosti
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
29.5.2017
Výpožička hnuteľných vecí - 3 ks žacích strojov Kubota
bezplatne
26.5.2017
29.5.2017
Lepšia Trnava
občianske združenie
Vajanského 6
Trnava
IČO 42292719
- Juraj Svrček
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
26.5.2017
Výpožička priestorov kultúrneho domu Kopánka
bezplatne
25.5.2017
27.5.2017
Denné centrum Trnava - Kopánka
Ľudová 14
Trnava
- Daniela Cepková, predsedníčka DC
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
26.5.2017
Využívanie priestorov na Kúpalisku Castiglione dňa 3.6.2017
360,00
23.5.2017
3.6.2017
ToToSPORT s.r.o.
Štefana Baniča 67
Smolenice
IČO 36615684
- Tomáš Blahút
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
25.5.2017
Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly
210,00
24.5.2017
3.6.2017
Teofil Adámek
V. Clementisa 6448/17
Trnava
IČO 44374470
- Teofil Adámek
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
25.5.2017
Vzájomná spolupráca pri zabezpečení podujatia Večer u Schneiderovcov, 18.6.2017
23.5.2017
18.6.2017
Klaster regionálneho rozvoja - západné Slovensko
Starohájska 10
Trnava
IČO 37840371
- JUDr. Marek Turanský, MBA, výkonný riaditeľ
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
24.5.2017
Koncertné vystúpenie skupiny Fehero Rocher. na podujatíProma Frajdej, dňa 21.7.2017
750,00
23.5.2017
21.7.2017
Simona Fehérová
Wurmova 13
Košice
- Simona Fehérová
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
24.5.2017
Koncertné vystúpenie umelca Tono S. na podujatí Proma Frajdej, dňa 14.7.2017
600,00
23.5.2017
14.7.2017
Daniel Kopecký
Kalinčiakova 13/A
Senec
- Daniel Kopecký
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
24.5.2017
Koncertné vystúpenie skupiny White Melon na podujatí Leto na Korze, dňa 17.7.2017
150,00
23.5.2017
17.7.2017
Tomáš Köppl
Sereďská 47
Modranka
- Tomáš Köppl
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
24.5.2017
Výpožička priestorov kultúrneho domu Modranka
bezplatne
17.5.2017
26.8.2017
Denné centrum Trnava - Modranka
Dedinská 9
Trnava
- vz. Mgr. Agnesa Petková
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
24.5.2017
Výpožička priestorov kultúrneho domu Modranka
bezplatne
17.5.2017
16.9.2017
Denné centrum Trnava - Modranka
Dedinská 9
Trnava
- vz. Mgr. Agnesa Petková
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
24.5.2017
Výpožička priestorov kultúrneho domu Modranka
bezplatne
17.5.2017
14.10.2017
Denné centrum Trnava - Modranka
Dedinská 9
Trnava
- vz. Mgr. Agnesa Petková
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
24.5.2017
Výpožička priestorov kultúrneho domu Modranka
bezplatne
17.5.2017
30.12.2017
Denné centrum Trnava - Modranka
Dedinská 9
Trnava
- vz. Mgr. Agnesa Petková
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
24.5.2017
Prenájom nebytových priestorov v objekte kúpaliska Castiglione
8641,58 € / mesiac
22.5.2017
31.8.2017
KešKim s.r.o.
Na Hlinách 6944/34
Trnava
IČO 47172461
- Bc. Marek Kriš, konateľ
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
23.5.2017
Koncertné vystúpenie v rámci kapely Paper moon trio na podujatí Trnavský piknik v Kamennom mlyne
180,00
19.5.2017
21.5.2017
Barbora Medeková
Mamateyova 24
Bratislava
- Barbora Medeková
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
22.5.2017
Koncertné vystúpenie v rámci kapely Paper moon trio na podujatí Trnavský piknik v Kamennom mlyne
180,00
19.5.2017
21.5.2017
Andrea Kružliaková
Švabinského 12
Bratislava
- Andrea Kružliaková
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ
22.5.2017
Koncertné vystúpenie v rámci kapely Paper moon trio na podujatí Trnavský piknik v Kamennom mlyne
180,00
22.5.2017
21.5.2017
Juliana Šeregiová
Drotárska cesta 7
Bratislava
- Juliana Šeregiová
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
22.5.2017
Užívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly
132,00
22.5.2017
21.9.2017
Miroslav Ohradka
Skalité 514
IČO 41359551
- Miroslav Ohradka
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
22.5.2017
Koncertné vystúpenie skupiny Petra Bornerová Trio na podujatí Leto na Korze dňa 20.7.2017
200,00
17.5.2017
20.7.2017
Ján Bobrovniczký
Malá Jarková 362/19
Komárno
- Ján Bobrovniczký
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
18.5.2017
Koncertné vystúpenie skupiny Family Friend na podujatí Proma Frajdej dňa 14.7.2017
150,00
17.5.2017
14.7.2017
Martin Molnár
Vajanského 18/B
Trnava
- Martin Molnár
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
18.5.2017
Akumulátorové nožnice na trávu
181,80
17.5.2017
23.5.2017
GARBIAR Stavebniny s.r.o.
Vojtaššákova 846
Tvrdošín
IČO 47400072
- osoba poverená zastupovať v rámci elektronického trhoviska - Ing. Katarína Kapustová
17.5.2017
Profesionálny bazénový vysávač - pre Kúpalisko Castiglione
19 800,00
16.5.2017
16.6.2017
RG ATELIÉR s.r.o.
Nám. sv. Mikuláša 26
Stará Ľubovňa
IČO 45271011
- osoba poverená zastupovať v rámci elektronického trhoviska - Ing. Katarína Kapustová
16.5.2017
Prenájom priestorov kultúrneho domu Modranka
90,00
9.5.2017
22.5.2017
Aerobikový oddiel ŠK Modranka
Olivová 2/A
Trnava - Modranka
- Ing. Gabriela Slížová
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
12.5.2017
Prenájom priestorov kultúrneho domu Modranka
270,00
10.5.2017
30.6.2018
Aerobikový oddiel ŠK Modranka
Olivová 2/A
Trnava - Modranka
- Ing. Gabriela Slížová
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
12.5.2017
Spolupráca pri organizovaní podujatia EKOFEST 2017
8 900,00
10.5.2017
24.6.2017
TOPFEST s.r.o.
Nevädzova 6C
Bratislava
IČO 46108700
- Dušan Drobný, konateľ
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
11.5.2017
Výpožička priestorov kultúrneho domu Kopánka
bezplatne
30.3.2017
13.5.2017
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR - Klub kardiakov
Vančurova 1
Trnava
- Viera Podzimková
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
11.5.2017
Spolupráca pri realizácii divadelného predstavenia Starí majstri, dňa 26.6.2017
2 650,00
+ tantiémy
26.4.2017
26.6.2017
Štúdio L+S s.r.o.
Námestie 1. Mája č. 5
Bratislava
IČO 17324319
- PhDr. Pavol Danišovič, riaditeľ
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ
11.5.2017
Toaletný papie - pre Mestskú plaváreň Zátvor
29,98
10.5.2017
17.5.2017
Viera Szíkorová SANTECH
Hlavná 10
Veľký Grob
IČO 40219291
- osoba poverená zastupovať v rámci elektronického trhoviska - Ing. Katarína Kapustová
10.5.2017
Úprava práv a povinností vo veci dodania a užívania IS špecifikovaného v prílohe č. 2
450,00
21.4.2017
doba neurčitá
Remek s.r.o.
Nálepkova 2
Nitra
IČO 36535605
- Ing. Vladimír Valek, konateľ
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
10.5.2017
Výtvarný návrh písmena VA v 9 metrovom nápise #TRNAVA
150,00
5.5.2017
6.5.2017
Dominika Žáková
Zvončín 242
- Dominika Žáková
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
9.5.2017
Výtvarný návrh písmena T v 9 metrovom nápise #TRNAVA
150,00
5.5.2017
6.5.2017
Zuzana Branišová
Bratislavská 30
Trnava
- Zuzana Branišová
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
9.5.2017
Výtvarný návrh písmena A v 9 metrovom nápise #TRNAVA
150,00
5.5.2017
6.5.2017
Simona Čechová
Vl. Clementisa 28
Trnava
- Simona Čechová
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
9.5.2017
Výpožička priestorov kultúrneho domu Modranka
bezplatne
4.5.2017
14.5.2017
Základná škola s materskou školou
Ulica Ivana Krasku 29
Trnava
IČO 360808/29
- PaedDr. Adriana Jančichová, riaditeľka
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
9.5.2017
Užívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly
110,00
9.5.2017
16.5.2017
Jana Hulinová
Skalité 526
IČO 50426117
- Jana Hulinová
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
9.5.2017
Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly
60,00
9.5.2017
12.5.2017
E+P s.r.o.
Jánošíková 29/826
Trnava
IČO 44786191
- Peter Čahoj, konateľ
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
9.5.2017
Prenájom priestorov a hnuteľného majetku v kultúrnom dome Modranka
105,00
23.3.2017
14.5.2017
Združenie rodičov a priateľov školy ZŠ s MŠ so sídlom I. Krasku 29
Trnava - Modranka
IČO 42164338
- Ing. Veronika Kavoňová
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
9.5.2017
Prenájom 2 futbalových ihrísk, 8 šatní a rozhodcovskej miestnosti v Športovom areáli, Rybníjová ul.
330,00
25.4.2017
12.5.2017
Krajská rada - Slovenská asociácia športu na školách
Námestie Jozefa Herdu
Trnava
IČO 17325391001
- Mgr. Andrea Ristová
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
9.5.2017
Vzájomná spolupráca pri zabezpečení podujatia Večer u Schneiderovcov
4.5.2017
18.6.2017
Klaster regionálneho rozvoja - západné Slovensko
Starohájska 10
Trnava
IČO 37840371
- JUDr. Marek Turanský, MBA, výkonný riaditeľ
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
9.5.2017
Spolupráca na projekte Letný Bažant Kinematograf 2017
10.4.2017
5.7.2017
Mana s.r.o.
Národná 7
Banská Bystrica
IČO 31591388
- Viera Keratová, konateľka
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ
9.5.2017
Poskytovanie technických služieb pre kamerový systém v ŠA Modranka
28.4.2017
5.5.2019
Vrábel Tibor - SEZAM
Trojičné nám. 9
Trnava
IČO:33214760
- Tibor Vrábel
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
5.5.2017
Prenájom 2 futbalových ihrísk v Športovom areáli na Rybníkovej
220,00
21.4.2017
9.5.2017
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2
Trnava
IČO: 36078913
-Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof., rektor
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
5.5.2017
Nákup pohonných hmôt na palivové karty
20 760,00
28.04.2017
01.06.2018
Fuel Trades Corporation s.r.o.
Panenská 13
Bratislava
IČO: 46014195
- osoba poverená v rámci elektronického trhoviska - Ing. Miroslav Horáček
28.04.2017
Výpožička hnuteľných vecí - 2 ks žacích strojov Kubota
bezplatne
28.4.2017
2.5.2017
Lepšia Trnava
občianske združenie
Vajanského 6
Trnava
IČO 42292719
- Juraj Svrček
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
28.4.2017
Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly
300,00
26.4.2017
7.5.2017
Teofil Adámek
V. Clementisa 6448/17
Trnava
IČO 44374470
- Teofil Adámek
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
26.4.2017
Prenájom 2 futbalových ihrísk, 8 šatní a rozhodcovskej miestnosti v Športovom areáli, Rybníjová ul.
605,00
20.4.2017
28.4.2017
Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10
Trnava
IČO 37836901
- vz. Behúl
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
26.4.2017
Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly
60,00
24.4.2017
27.4.2017
E+P s.r.o.
Jánošíková 29/826
Trnava
IČO 44786191
- Peter Čahoj, konateľ
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
24.4.2017
Profesionálny vysávač lístia na podvozku za auto s rýchlosťou do 82 km/hod.
7 595,88
24.4.2017
3.5.2017
Marián ŠUPA
Hollého 164
Veľké Kostoľany
IČO 11906022
- osoba poverená zastupovať v rámci elektronického trhoviska - Ing. Katarína Kapustová
24.4.2017
Úpravy Zmluvy o poskytovaní služby Hlasová virtuálna privátna sieť uzatvorenej dňa 12.11.2008
20.2.2017
doba neurčitá
- Mesto Trnava, Trnava
- STEFE Trnava s.r.o., Trnava
- Stredisko sociálnej starostlivosti - príspevková organizácia, Trnava
- Mestská televízia s.r.o., Trnava
- TT-IT s.r.o., Trnava
Trnava Tourism, Trnava
- Zariadenie pre seniorov v Trnave, Trnava
- Združenie obcí mestskej oblasti Trnava
- Orange Slovensko a.s., Bratislava
- Ing. Adrián Vargic, manager, Orange Slovensko
- JUDr. peter Bročka, LL.M, primátor, Mesto Trnava
- Ing. Ľubomír Krajčovič, konateľ, STEFE Trnava
- Ing. Ondrej Borguľa, konateľ, STEFE Trnava
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ, SKaˇ%SZMT
- PhDr. Dália Šaškovičová, konateľ, MTT
- Ing. Jaroslav Otčenáš, konateľ, TT-IT
- Mgr. Peter Nízl, predseda predstavenstva, OOCR Trnava Tourism
- Mgr. Peter Klenovský, riaditeľ, Zariadenie pre seniorov v Trnave
- JUDr. Peter Bročka, LL.M, predseda predstavenstva, Združenie obcí mestskej oblasti Trnava
24.4.2017
Spravovanie majetku, detského ihriska a verejného fitparku v areáli AŠK Slavia
188182,69
24.3.2017
doba neurčitá
Mesto Trnava
Hlavná ulica 1
Trnava
IČO 00313114
- JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
21.4.2017
Predaj vstupeniek na Muzikálová rozprávka Nemo a Dory
2,5 % zisku z predaja bez DPH
5.4.2017
do vypredania
Trnava Tourism
Hospodárska 33
Trnava
IČO 42288924
- Ing Slavomír Dzvonik, manažér
Ing. Michaela Potočárová
- Mgr. Terézia Krupčíková
20.4.2017
Užívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly
408,00
20.4.2017
16.6.2017
VLČEK Slovakia s.r.o.
Staré Grunty 6
Bratislava
IČO 50288016
- Vlček
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
20.4.2017
Oprava sociálnych zariadení sociálno-prevádzkovej budovy - pre Mestský zimný štadión
35990,00
20.4.2017
30.6.2017
PÖVABAU s.r.o.
Bučianska 15
Trnava
IČO 36834289
- Ing. Miroslava Pösingerová
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
20.4.2017
Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly
120,00
19.4.2017
21.4.2017
Aréna Gastro s.r.o.
Trstínska 9
Trnava
IČO 48247049
- Peter Novotný
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
19.4.2017
Prenájom nebytových priestorov Mestskej športovej haly
1 715,00
7.4.2017
23.4.2017
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
Pekná cesta 17
Bratislava
IČO 30845696
- Pavol Slavkovský
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
18.4.2017
Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly
300,00
12.4.2017
30.4.2017
Teofil Adámek
V. Clementisa 6448/17
Trnava
IČO 44374470
- Teofil Adámek
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
18.4.2017
Čistiace a hygienické prostriedky pre Kúpalisko Castiglione
293,99
13.4.2017
28.4.2017
Juraj Spišák - Majster Papier
Wolkrova 1135/5
P.O.Box 212
Bratislava
IČO 13959603
- osoba poverená zastupovať v rámci elektronického trhoviska - Ing. Katarína Kapustová
18.4.2017
Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu Trnavský jazzyk 2017 - medzinárodný jazzový festival
6 000,00
7.4.2017
5.9.2017
Fond na podporu umenia
Cukrová 14
Bratislava - Staré Mesto
IČO 42418933
- prof.PhDr. Peter Michalovič, PhD. - predseda rady
Mgr. Jozef Kovalčik, PhD. - riaditeľ FPU
- Ing. Martin Turčan - riaditeľ
7.4.2017
Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu Trnavská brána 2017 - medzinárodný folklórny festival
8 000,00
7.4.2017
20.9.2017
Fond na podporu umenia
Cukrová 14
Bratislava - Staré Mesto
IČO 42418933
- prof.PhDr. Peter Michalovič, PhD. - predseda rady
Mgr. Jozef Kovalčik, PhD. - riaditeľ FPU
- Ing. Martin Turčan - riaditeľ
7.4.2017
Čistiace a hygienické potreby
45,60
6.4.2017
13.4.2017
Juraj Spišák - Majster Papier
Wolkrova 1135/5
P.O.Box 212
Bratislava
IČO 13959603
- osoba poverená zastupovať v rámci elektronického trhoviska - Ing. Katarína Kapustová
6.4.2017
Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly
120,00
6.4.2017
8.4.2017
Ice Honour Development a.s.
Karabinského 3
Bratislava
IČO 46878696
- Mário Bachratý
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
6.4.2017
Prenájom 1 futbalového ihriska v Športovom areáli, Rybníjová ul.
259,20
4.4.2017
26.4.2016
IAST SPORTS s.r.o.
Konopná 5
Chorvátsky Grob
IČO 47744693
- Dávid Vailing
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
6.4.2017
Oprava fasády, výmena okien a montáž oceľových mreží - pre Športový areál na Rybníkovej ulici, sociálno-prevádzková budova
11 500,99
5.4.2017
15.5.2017
Pavel Hanzel - JUPETSTAV
Na hlinách 6862/57
Trnava
IČO 14120127
- Pavel Hanzel
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
5.4.2017
Celoplošná deratizácia objektov v správe SKaŠZMT
972,72
4.4.2017
31.12.2017
DDD Star s.r.o.
A. Hlinku 12/365
Zeleneč
IČO 36262960
- Dušan Grman, konateľ
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
4.4.2017
Výpožička priestorov kultúrneho domu Kopánka
bezplatne
16.3.2017
21.4.2017
Denné centrum Trnava - Kopánka
Ľudová 14
Trnava
- Daniela Cepková, predsedníčka DC
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
3.4.2017
Výpožička hnuteľných vecí - 2 ks žacích strojov Kubota G23
bezplatne
31.3.2017
3.4.2017
Lepšia Trnava
občianske združenie
Vajanského 6
Trnava
IČO 42292719
- Juraj Svrček
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
31.3.2017
Úprava čl. II. Predmet a účel nájmu a čl. III. Nájomné
241,30 €/rok
29.3.2017
doba neurčitá
Oblastný futbalový zväz,
občianske združenie
Rybníková 15
Trnava
IČO 36078557
- Vladimír Hracho, predseda
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
31.3.2017
Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly
60,00
30.3.2017
31.3.2017
E+P s.r.o.
Jánošíková 29/826
Trnava
IČO 44786191
- Peter Čahoj, konateľ
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
30.3.2017
Ukončenie kúpnej zmluvy
27.3.2017
31.3.2017
Marián ŠUPA
Hollého 164
Veľké Kostoľany
IČO 11906022
- Marián Šupa
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
30.3.2017
Profesionálny vysávač lístia na podvozku za auto s rýchlosťou do 82 km/hod.
7905,60
27.3.2017
9.5.2017
Marián ŠUPA
Hollého 164
Veľké Kostoľany
IČO 11906022
- osoba poverená zastupovať v rámci elektronického trhoviska - Ing. Katarína Kapustová
30.3.2017
Kamerový záznamový systém WBOX - pre Mestskú plaváreň Zátvor
1 368,00
30.3.2017
31.3.2017
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM
J. G. Tajovského 3
Trnava
IČO 47223391
- Pavol Bottek ml. - Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
30.3.2017
Piesok na zapieskovanie futbalových ihrísk
1 200,00
29.03.2017
13.04.2017
TURAY PLUS, s.r.o.
Ružová 531/4
Častá
IČO: 35875101
- osoba poverená v rámci elektronického trhoviska - Ing. Miroslav Horáček
30.03.2017
NPK 15-15-15 - hnojivo pre športové areáli
3 540,00
29.03.2017
10.04.2017
TOVOCHEM spol. s r.o.
Psotného 12
Trenčín
IČO:31428045
- osoba poverená v rámci elektronického trhoviska - Ing. Miroslav Horáček
30.03.2017
Prenájom nebytových priestorov Mestskej športovej haly
462,00
29.3.2017
9.4.2017
Zamenis s.r.o.
Horné Orešany 634
IČO 47079584
- Milan Kánya
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
30.3.2017
Krovinorez
840,00
29.3.2017
13.4.2017
Juraj Žákovský - INTEC
Trstínska 22
Trnava
IČO 22732721
- osoba poverená zastupovať v rámci elektronického trhoviska - Ing. Katarína Kapustová
29.3.2017
Tonery - pre strediská SKaŠZMT
1404,00
29.3.2017
11.4.2017
CLEAN TONERY s.r.o.
Za Hradbami 27
Pezinok
IČO 35891866
- osoba poverená zastupovať v rámci elektronického trhoviska - Ing. Katarína Kapustová
29.3.2017
Dodávka plynného chlóru a dočasné užívanie oceľových fliaš
Chlór - 106,08 €/ks
Prenájom - 0,264€/deň
20.3.2017
31.3.2018
MESSER Tatragas
spol. s r.o.
Chalupkova 9
Bratislava
IČO 00685852
- Michal Paľa, konateľ
Michael Holy, konateľ
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
29.3.2017
Benzínová kosačka na trávu
552,00
28.3.2017
13.4.2017
Juraj Žákovský - INTEC
Trstínska 22
Trnava
IČO 22732721
- osoba poverená zastupovať v rámci elektronického trhoviska - Ing. Katarína Kapustová
28.3.2017
Dosev - Renovácia, trávna zmes pre športové areáli
1 224,00
27.03.2017
07.04.2017
TOVOCHEM spol. s r.o.
Psotného 12
Trenčín
IČO:31428045
- osoba poverená v rámci elektronického trhoviska - Ing. Miroslav Horáček
28.03.2017
Užívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly
110,00
28.3.2017
11.4.2017
Jana Hulinová
Skalité 526
IČO 50426117
- Jana Hulinová
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
28.3.2017
Kamerový systém pre ŠA Trnava - Modranka
4 036,61
28.03.2017
28.04.2017
Tibor Vrábel - SEZAM
Trojičné nám. 9
Trnava
IČO: 33214760
- Tibor Vrábel, štatutár
- Ing. Martin Turčan
riaditeľ SKaŠZ MT
28.03.2017
Využívanie Mestskej plavárne Zátvor v dohodnutých termínoch
11,00 €/hod./1 dráhu
27.3.2017
18.12.2017
Stavebniny IŠTOK s.r.o.
Ružindolská 16
Trnava
IČO 44403674
Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
27.3.2017
Čistiace a hygienické potreby pre strediská SKaŠZMT
1 074,00
24.3.2017
7.4.2017
Juraj Spišák - Majster Papier
Wolkrova 1135/5
P.O.Box 212
Bratislava
IČO 13959603
- osoba poverená zastupovať v rámci elektronického trhoviska - Ing. Katarína Kapustová
24.3.2017
Čistiace a hygienické prostriedky pre strediská SKaŠZMT
1 319,99
24.3.2017
7.4.2017
Juraj Spišák - Majster Papier
Wolkrova 1135/5
P.O.Box 212
Bratislava
IČO 13959603
- osoba poverená zastupovať v rámci elektronického trhoviska - Ing. Katarína Kapustová
24.3.2017
Poskytovanie právnych služieb
60,00 €/hod.
+ ďalšie platby podľa zmluvy
15.3.2017
doba neurčitá
JUDr. Jozef Zámožík, PhD.
Hlavná 31
Trnava
IČO 42155100
- JUDr. Jozef Zámožík, PhD.
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
21.3.2017
Užívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly
408,00
17.2.2017
20.4.2017
VLČEK Slovakia s.r.o.
Staré Grunty 6
Bratislava
IČO 50288016
- Vlček
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
21.3.2017
Užívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly
132,00
20.3.2017
22.5.2017
Miroslav Ohradka
Skalité 514
IČO 41359551
- Miroslav Ohradka
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
21.3.2017
Užívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly
110,00
20.3.2017
28.3.2017
Jana Hulinová
Skalité 526
IČO 50426117
- Jana Hulinová
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
21.3.2017
Výpožička hnuteľných vecí - 3 ks žacích strojov Kubota
bezplatne
16.3.2017
20.3.2017
Lepšia Trnava
občianske združenie
Vajanského 6
Trnava
IČO 42292719
- Juraj Svrček
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
16.3.2017
PD na odovzdávaciu stanicu tepla ( OST ) pre Mestský zinmý štadión v Trnave
10 476,00
16.03.2017
16.05.2017
ENERGO CONTROLS, s.r.o.
Škultétyho 2868/32
Žilina
IČO: 36020028
- Ing. Richard Žilinčár
konateľ Energo Controls,
- Ing. Martin Turčan
riaditeľ SKaŠZ MT
16.03.2017
Starane 250 EC
chemický postrek na trávnik
1 054,79
15.03.2017
05.04.2017
TOVOCHEM spol. s r.o.
Psotného 12
Trenčín
IČO:31428045
- osoba poverená v rámci elektronického trhoviska - Ing. Miroslav Horáček
15.03.2017
Dominátor
chemický postrek na trávnik
442,80
15.03.2017
05.04.2017
AGROFERT, a.s., organizačná zložka Agrochémia
Nobelova 34
Bratislava
IČO: 36862126
- osoba poverená v rámci elektronického trhoviska - Ing. Miroslav Horáček
15.03.2017
Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly
60,00
14.3.2017
17.3.2017
E+P s.r.o.
Jánošíková 29/826
Trnava
IČO 44786191
- Peter Čahoj, konateľ
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
14.3.2017
Hudobné vystúpenie dňa 17.12.2017
1 247,40
10.3.2017
17.12.2017
Iva Bittová
Poňava 258/64
Lelekovice
- Iva Bittová
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
13.3.2017
Pravidelná kontrola vzoriek vody z vnútorného bazéna Mestskej plavárne Zátvor
64,00 € /
1 vzorku
2.3.2017
31.12.2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
Limbová 6
Trnava
IČO 00610933
- MUDr. Ľubica Kollárová, regionálna hygienička
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
13.3.2017
Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly
120,00
9.3.2017
11.3.2017
Teofil Adámek
V. Clementisa 6448/17
Trnava
IČO 44374470
- Teofil Adámek
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
10.3.2017
Odber elektrickej energie pre predajný stánok v objekte Kamenný mlyn
na základe odpočtu odberu na podružnom merači
7.3.2017
11.6.2017
Marta Blažová - BLAŽO A MARTINKOVIČ
Bedřicha Smetanu 2790/14
Trnava
IČO 50182757
- Marta Blažová
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
9.3.2017
BOFIX
chemický postrek na trávnik
240,00
08.03.2017
05.04.2017
AGROFERT, a.s., organizačná zložka Agrochémia
Nobelova 34
Bratislava
IČO: 36862126
- osoba poverená v rámci elektronického trhoviska - Ing. Miroslav Horáček
09.03.2017
Lontrel 300
chemický postrek na trávnik
327,60
08.03.2017
05.04.2017
AGROFERT, a.s., organizačná zložka Agrochémia
Nobelova 34
Bratislava
IČO: 36862126
- osoba poverená v rámci elektronického trhoviska - Ing. Miroslav Horáček
09.03.2017
Dicopur M 750
chemický postrek na trávnik
328,80
08.03.2017
05.04.2017
TOVOCHEM spol. s r.o.
Psotného 12
Trenčín
IČO:31428045
- osoba poverená v rámci elektronického trhoviska - Ing. Miroslav Horáček
09.03.2017
Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly
60,00
14.1.2017
10.3.2017
E+P s.r.o.
Jánošíková 29/826
Trnava
IČO 44786191
- Peter Čahoj, konateľ
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
8.3.2017
Profesionálny benzínový fúkač
753,60
8.3.2017
22.3.2017
Juraj Žákovský - INTEC
Trstínska 22
Trnava
IČO 22732721
- osoba poverená zastupovať v rámci elektronického trhoviska - Ing. Katarína Kapustová
8.3.2017
Umelecký výkon - vystúpenie kapely Čikori, dňa 17.12.2017
900,00
7.3.2017
17.12.2017
Kapela Čikori zastúpená Jaromírom Honzákom
Tusarova 53
Praha 7
- Jaromír Honzák
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
8.3.2017
Využívanie Mestskej plavárne Zátvor v dohodnutých termínoch
11,00 €/hod./1 dráhu
3.3.2017
25.6.2017
PALETA KONTAKT spol. s r.o.
Malženická 1
Trnava
IČO 36715379
- Renata Schneidrová
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
6.3.2017
Vzájomná spolupráca pri zabezpečení a kompletnom zrealizovaní podujatia Trnavská hudobná jar 2017
3 950,00
1.3.2017
21.5.2017
Občianske združenie Bachova spoločnosť na Slovensku
Ul. Parašutistov 4
Trnava
IČO 31797628
- Mgr. Stanislav Šurin, PhD.
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
1.3.2017
Výpožička priestorov kultúrneho domu Kopánka
bezplatne
8.2.2017
18.3.2017
Denné centrum Trnava - Kopánka
Ľudová 14
Trnava
- Daniela Cepková, predsedníčka DC
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
1.3.2017
Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly
90,00
27.2.2017
4.3.2017
Teofil Adámek
V. Clementisa 6448/17
Trnava
IČO 44374470
- Teofil Adámek
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
1.3.2017
Využívanie Mestskej plavárne Zátvor v dohodnutých termínoch
11,00 €/hod./1 dráhu
17.2.2017
26.6.2017
Livingwood s.r.o.
J.Sambucusa 3429/21
Trnava
IČO 46777989
- Ing. Ján Kuchár
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
27.2.2017
Automatická závora pre ŠA J. Slottu v Trnave
2 958,79
27.02.2017
31.03.2017
BALU TECH. s.r.o.
Ružindol 138
Ružindol
IČO: 48132390
- Ľuboš Baláž, konateľ
- Ing. Martin Turčan
riaditeľ SKaŠZ MT
27.02.2017
Úprava č. VI. Práva a povinnosti požičiavateľa a vypožičiavateľa
10.2.2017
doba neurčitá
Asociácia športových klubov Slávia Trnava
Rybníková 1
Trnava
IČO 00688681
- Vladimír Gubrický, predseda
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
27.2.2017
Náhradné diely pre žaciu techniku
1314,00
22.2.2017
8.3.2017
Marián Šupa
Hollého 164
Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
- osoba poverená zastupovať v rámci elektronického trhoviska -
Ing. Katarína Kapustová
22.2.2017
Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly v Trnave
120,00
21.02.2017
26.02.2017
FEPA TT, s.r.o.
Juraja Slottu 6466/11
Trnava
IČO: 36006769
- František Slezák, konateľ
- vz. Mgr. Miroslav Hrubý
21.02.2017
Tekutý kyslý čistiaci prostriedok na hrdzu a vodný kameň
107,10
20.2.2017
3.3.2017
Tatrachema VD
Bulharská 40, Trnava
IČO: 31434193
- osoba poverená zastupovať v rámci elektronického trhoviska -
Ing. Katarína Kapustová
20.2.2017
Náhradné diely pre žaciu techniku
17.2.2017
Marián Šupa
Hollého 164
Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
- Marián Šupa
- vz. Mgr. Miroslav Hrubý,
zástupca riaditeľa SKaŠZMT
17.2.2017
NPK 15-15-15 - hnojivo pre športové areáli
2 997,60
15.02.2017
29.03.2017
Andrej Gajarský - ZÁHRADNÍCTVO BEGA
Trstínska cesta 23
Trnava
IČO: 45954895
- osoba poverená v rámci elektronického trhoviska - Ing. Miroslav Horáček
17.02.2017
Liadok amónny - hnojivo pre športové areáli
1 074,00
14.02.2017
03.03.2017
LEGUSEM pt, a.s.
Štefánikova 9
Piešťany
IČO: 50041592
- osoba poverená v rámci elektronického trhoviska - Ing. Miroslav Horáček
17.02.2017
Prenájom nebytových priestorov Mestskej športovej haly
10.2.2017
25.2.2017
Občianske združenie SHOWart
Študentská 47
Trnava
IČO 50285327
- Bc. Patrik Ščasnovič
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
17.2.2017
Dodávka a montáž klimatizačného zariadenia - pre kancelárske priestory v objekte Hlavná 17
6 387,60
16.2.2017
30.4.2017
KLT spol. s r.o.
Veterná 45
Trnava
IČO 36247031
- Ľubomíra Lukačovičová, konateľ
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
17.2.2017
Profesionálne fitness zariadenia s príslušenstvom
1,20
16.2.2017
28.2.2017
FC SPARTAK TRNAVA a.s.
Koniarekova 19
Trnava
IČO 36247057
- Mgr. Dušan Keketi
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
17.2.2017
Zmena článku VI. Práva a povinnosti požičiavateľa a vypožičiavateľa
10.2.2017
31.12.2017
ŠK Modranka
I. Krasku 34, Trnava
- Ing. Jaroslav Plachý, prezident klubu
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
16.2.2017
Výpožička priestorov kultúrneho domu Modranka
bezplatne
7.2.2017
10.4.2017
Základná škola s materskou školou
Ulica Ivana Krasku 29
Trnava
- PaedDr. Adriana Jančichová, riaditeľka
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
15.2.2017
Úprava článku VI. Práva a povinnosti požičiavateľa a vypožičiavateľa
10.2.2017
doba neurčitá
Futbalový klub Lokomotíva Trnava
Juraja Slottu 45
Trnava
IČO 34008926
- Peter Moravčík, prezident klubu
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
14.2.2017
Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly
150,00
8.2.2017
8.4.2017
P and G, s.r.o.
G. Steinera
Trnava
IČO 46710876
- Julián Blažek
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
14.2.2017
Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly
150,00
8.2.2017
19.2.2017
P and G, s.r.o.
G. Steinera
Trnava
IČO 46710876
- Julián Blažek
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
14.2.2017
Výpožička priestorov kultúrneho domu Modranka
bezplatne
25.1.2017
25.2.2017
Folklórny súbor Modrančanka
Dedinká 43
Trnava - Modranka
- Mgr. Katarína Rozičová
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
14.2.2017
Prípravok na čistenie motorov a príslušenstva
20,40
9.2.2017
14.2.2017
Viera Szíkorová SANTECH
Hlavná 10
Veľký Grob
IČO 40219291
- osoba poverená zastupovať v rámci elektronického trhoviska - Ing. Katarína Kapustová
9.2.2017
Vystúpenie skupiny Fleret, dňa 20.5.2017 v Kamennom mlyne
1 110,00
25.1.2017
20.5.2017
Fleret Music
Silvia Hrachová
Vizovice
Česko
IČO 76427021
- Silvia Hrachová
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
9.2.2017
Prenájom priestorov kultúrneho domu Modranka
27,50
16.1.2017
18.2.2017
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku - Trnava
Tehelná 3/a
Trnava
IČO 00897019201
- Jozef Štefánek, predseda OkrO JDS Trnava
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
8.2.2017
Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových a tlakových zariadení v objektoch SKaŠZMT
4 812,00
3.2.2017
31.12.2017
Termomont Dolná Krupá s.r.o.
Vysoká 42/6785
Biely Kostol
IČO 36229709
- Ján Reisinger, konateľ
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
7.2.2017
Náhradné diely pre žaciu techniku
2722,50
6.2.2017
28.2.2017
Marián ŠUPA
Hollého 164
Veľké Kostoľany
IČO 11906022
- osoba poverená zastupovať v rámci elektronického trhoviska - Ing. Katarína Kapustová
7.2.2017
Náhradné diely pre techniku na údržbu zelene
5280,00
6.2.2017
28.2.2017
Juraj Žákovský - INTEC
Trstínska 22
Trnava
IČO 22732721
- osoba poverená zastupovať v rámci elektronického trhoviska - Ing. Katarína Kapustová
7.2.2017
Užívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly
110,00
3.2.2017
7.2.2017
Jana Hulínová
Skalité 526
IČO 50426117
- Jana Hulinová
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
3.2.2017
Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly
90,00
1.2.2017
4.2.2017
TOLI s.r.o.
Buková 143
Trnava
IČO 44966385
- Ján Molnár
Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
3.2.2017
Výpožička priestorov kultúrneho domu Kopánka
bezplatne
24.1.2017
11.2.2017
Denné centrum Trnava - Kopánka
Ľudová 14
Trnava
- Daniela Cepková, predsedníčka DC
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
1.2.2017
Prenájom Mestskej plavárne Zátvor v dohodnutých termínoch
44,00 € / hod. / celý bazén
22,00 € / hod. za 1/2 bazéna
31.1.2017
31.12.2017
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2
Bratislava
IČO 00151866
- vz. Mgr. Miroslava Kadlecová
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
31.1.2017
Prenájom priestorov kultúrneho domu Modranka
186,00
13.1.2017
2.2.2017
Miroslav Ohradka
Skalité 514
IČO 41359551
- Miroslav Ohradka
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
30.1.2017
Výpožička priestorov kultúrneho domu Modranka
bezplatne
26.1.2017
6.2.2017
Denné centrum Trnava - Modranka
Dedinská 9
Trnava
- vz. Mgr. Agnesa Petková
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
27.1.2017
Výpožička priestorov kultúrneho domu Modranka
bezplatne
25.1.2017
29.1.2017
Výbor mestskej časti č. 6 Trnava-Modranka
- Lenka Bagin
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
26.1.2017
Reťaz na motorovú pílu
44,40
26.1.2017
31.1.2017
Juraj Žákovský
INTEC HUSQVARNA
Trstínska 22
Trnava
IČO 22732721
- osoba poverená zastupovať v rámci elektronického trhoviska - Ing. Katarína Kapustová
26.1.2017
OP a OS elektrických zariadení, bleskozvodových sústav a elektrospotrebičov v obj. SKaŠZ MT na r.: 2017
3 486,00
26.01.2017
15.12.2017
Miroslav Rezbárik - REMI
Kapitulská 459/17
Trnava
IČO: 41692268
- Miroslav Rezbárik - REMI
štatutár
- Ing. Martin Turčan
riaditeľ SKaŠZ MT
26.01.2017
Originálna xenónová lampa do DCI kinoprojektora - pre Kino Hviezda
1 620,00
25.1.2017
13.2.2017
INTERLUX Lighting spol. s r.o.
Tomášikova 30
Bratislava
IČO 35804751
- osoba poverená zastupovať v rámci elektronického trhoviska - Ing. Katarína Kapustová
25.1.2017
Prenájom nebytových priestorov Mestskej športovej haly
588,85
23.1.2017
31.1.2017
Národné kariérové centrum SK s.r.o.
Jazdecká 8686/65
Trnava
IČO 50374851
- Mgr. Ing. Igor Holéczy
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
23.1.2017
Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly
120,00
14.1.2017
28.1.2017
Teofil Adámek
V. Clementisa 6448/17
Trnava
IČO 44374470
- Teofil Adámek
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
23.1.2017
Prenájom priestorov kultúrneho domu Modranka
45,00
20.1.2017
22.1.2017
Aerobikový oddiel ŠK Modranka
Olivová 2/A
Trnava - Modranka
- Ing. Gabriela Slížová
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
20.1.2017
Užívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly
132,00
19.1.2017
20.3.2017
Miroslav Ohradka
Skalité 514
IČO 41359551
- Miroslav Ohradka
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
19.1.2017
Prenájom časti nebytových priestorov a pozemku Mestského amfiteátra v Trnave
9000,00€/rok
12.1.2017
doba neurčitá
ARENA CAFE s.r.o.
K rieke 4
Nitra
IČO 47472316
- Bc. Martin Šikula, štatutárny zástupca
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
17.1.2017
Tlač plagátov, bilbordov a letákov slúžiacich na propagáciu filmových predstavení
4 140,00
16.1.2017
31.12.2017
DIZART s.r.o.
Pinkové Kračany
Kostolné Kračany
IČO 44509910
- osoba poverená zastupovať v rámci elektronického trhoviska - Ing. Katarína Kapustová
16.1.2017
Prenájom nebytových priestorov v objekte kina Hviezda
6000,07/rok
5.1.2017
doba neurčitá
Henrieta Bachurikova
Suvorovova 1803/27
Šurany
IČO 47889691
- Henrieta Bachurikova
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
16.1.2017
Prenájom priestorov kultúrneho domu Modranka
55,00
4.1.2017
28.1.2017
Vinohradnícko-vinárksky club Modranka
Sereďská 127
Trnava - Modranka
- Ing. Peter Tomovič, podpredseda klubu
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
16.1.2017
Prenájom priestorov a hnuteľného majetku v kultúrnom dome Modranka
105,00
28.12.2016
21.1.2017
Združenie rodičov a priateľov školy ZŠ s MŠ so sídlom I. Krasku 29
Trnava - Modranka
- Ing. Veronika Kavoňová, členka Rady rodičov pri ZŠ a MŠ
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
13.1.2017
Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly
270,00
13.1.2017
22.1.2017
Teofil Adámek
V. Clementisa 6448/17
Trnava
IČO 44374470
- Teofil Adámek
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
13.1.2017
Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly
150,00
13.1.2017
14.1.2017
Teofil Adámek
V. Clementisa 6448/17
Trnava
IČO 44374470
- Teofil Adámek
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
13.1.2017
Užívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly
132,00
21.11.2016
18.1.2017
Miroslav Ohradka
Skalité 514
IČO 41359551
- Miroslav Ohradka
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
12.1.2017
Prenájom priestorov kultúrneho domu Modranka
110,00
5.1.2017
14.1.2017
DH Modrančanka,
občianske združenie
Sereďská 59
Trnava - Modranka
- Emil Šaštínsky
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
11.1.2017
poskytnutie služieb koordinátorov, hostesov a technického personálu pre kultúrne podujatia
Podľa cenníka
9.1.2017
31.12.2017
ENTERTAINMENT MEDIA s.r.o.
Hornopotočná 16
Trnava
IČO 47053925
- Peter Barabas, konateľ
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
9.1.2017
Užívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly
132,00
9.1.2017
30.1.2017
MŠ - SK s.r.o.
Hviezdoslavova 26
Žilina
IČO 46848771
- Šenkár
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
9.1.2017
Užívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly
110,00
9.1.2017
20.1.2017
STYLEX - Šárka Kamocsaiová
Furdekova 14
Bratislava
IČO 36908339
- Šárka Kamocsaiová
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
9.1.2017
Čistenie komínov alebo dymovodov v obj. SKaŠZ MT
582,00
05.01.2017
30.11.2017
Július Kosnáč
Okružná 21
Trnava
IČO: 36087726
- Ing. Diana Kosnáčová
štatutárny zástupca
- Ing. Martin Turčan
riaditeľ SKaŠZ MT
05.01.2017
Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly
60,00
4.1.2017
14.1.2017
E+P s.r.o.
Jánošíková 29/826
Trnava
IČO 44786191
- Peter Čahoj, konateľ
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
4.1.2017
Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly
60,00
4.1.2017
6.1.2017
E+P s.r.o.
Jánošíková 29/826
Trnava
IČO 44786191
- Peter Čahoj, konateľ
- Ing. Martin Turčan, riaditeľ SKaŠZMT
4.1.2017
Využívanie Mestskej plavárne Zátvor v dohodnutých termínoch
- 11,00 € / hod. / 1 dráha
4.1.2017
24.6.2017
Trnava GIANTS
Kapitulská 6
Trnava
IČO 37838547
- Ing. Richatd Bohunický
- Ing. Martin Turčan
4.1.2017
Užívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly
110,00
25.11.2016
10.1.2016
Jana Hulínová
Skalité 526
IČO 50426117
- Jana Hulínová
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
2.1.2017
Udelenie súhlasu - licencie o použití hudobných diel ich vykonaním a verejným prenosom v rámci podujatia Operné hviezdy nášho kraja a hostia
237,60
12.12.2016
27.11.2016
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
Bratislava
IČO 00178454
- Mgr. art. Anton Popovič - Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
22.12.2016
Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly
150,00
13.12.2016
Teofil Adámek
V. Clementisa 6448/17
Trnava
IČO 44374470
- Teofil Adámek
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
22.12.2016
Čistiace a hygienické potreby pre strediská SKaŠZMT
426,00
20.12.2016
12.1.2017
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova 5
P.O.Box 212
Bratislava
IČO 33768897
- osoba poverená zastupovať v rámci elektronického trhoviska - Ing. Katarína Kapustová
20.12.2016
Čistiace a hygienické prostriedky pre strediská SKaŠZMT
580,80
20.12.2016
12.1.2017
Tatrachema, v.d. Trnava
Bulharská 40
Trnava
IČO 31434193
- osoba poverená zastupovať v rámci elektronického trhoviska - Ing. Katarína Kapustová
20.12.2016
Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly
90,00
6.12.2016
28.12.2016
Teofil Adámek
V. Clementisa 6448/17
Trnava
IČO 44374470
- Teofil Adámek
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
20.12.2016
Užívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly
204,00
15.12.2016
17.2.2017
Jana Hulínová
Skalité 526
IČO 50426117
- Jana Hulínová
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
15.12.2016
Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly
240,00
14.12.2016
17.12.2016
Gastro-Tief s.r.o.
Tomaškovičova 2738/13
Trnava
IČO 47345195
-
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
15.12.2016
Zmluva upravuje vzájomné vzťahy a podmienky využívania futbalových ihrísk
12.12.2016
31.12.2018
FC Spartak Trnava, a.s.
Koniarekova 19
Trnava
IČO: 36247057
- Mgr. Dušan Keketi
prezident klubu - predseda predstavenstva
- Mgr. Miroslav Hrubý
riaditeľ SKaŠZMT
15.12.2016
Užívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly
110,00
25.11.2016
19.12.2016
Jana Hulínová
Skalité 526
IČO 50426117
- Jana Hulínová
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
14.12.2016
Prenájom priestorov kultúrneho domu Modranka
20,00
7.12.2016
17.12.2016
ŠK Komplet Trnava - Modranka
I. Krasku 33
Trnava-Modranka
IČO 42154456
7.12.2016
13.12.2016
Výpožička priestorov kultúrneho domu Kopánka
bezplatne
7.12.2016
28.12.2016
Denné centrum Trnava - Kopánka
Ľudová 14
Trnava
- Daniela Cepková, predsedníčka DC
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
13.12.2016
Tlačiarenské služby - pre úsek kultúry
6 824,40
8.12.2016
31.12.2017
Reklamný servis s.r.o.
Belanského 297
Kysucké Nové Mesto
IČO 36417033
- osoba poverená zastupovať v rámci elektronického trhoviska - Ing. Katarína Kapustová
12.12.2016
Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly
60,00
1.12.2016
10.12.2016
E+P s.r.o.
Jánošíková 29/826
Trnava
IČO 44786191
- Peter Čahoj, konateľ
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
9.12.2016
Tonery
630,00
9.12.2016
19.12.2016
EURO MEDIA Košice s.r.o.
Rastislavova 104
Košice
IČO 31608426
- osoba poverená zastupovať v rámci elektronického trhoviska - Ing. Katarína Kapustová
9.12.2016
Využívanie Mestskej plavárne Zátvor v dohodnutých termínoch
44,00 € / hod. / celý bazén
9.12.2016
31.5.2017
Asociácia športu PSA Trnava
PCA Slovakia s.r.o.
Automobilová ulica 1
Trnava
IČO 30858933
- Mgr. Martinka Potkányová
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
9.12.2016
Tlačiarenské služby
2 748,00
8.12.2016
31.12.2017
DOLIS s.r.o.
Grösslingova 45
Bratislava
IČO 35698586
- osoba poverená zastupovať v rámci elektronického trhoviska - Ing. Katarína Kapustová
8.12.2016
Prenájom nebytových priestorov Mestskej športovej haly
6.12.2016
9.12.2016
ZF Slovakia a.s.
Strojárenská 2
Trnava
IČO 36707341
- Ing. Marián Díčer, PhD, prokurista
Ing. Jozef Martinovič, prokurista
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
7.12.2016
Výrub stromov v areáli strelnica Štrky - Trnava
5 533,18
07.12.2016
31.01.2017
Ing. Ľubor Pivoluska - TVORSAD
Okružná 21
Trnava
IČO: 11755903
- Ing. Ľubor Pivoluska štatutár
- Mgr. Miroslav Hrubý
riaditeľ SKaŠZ MT
07.12.2016
Ohňostrojové práce s pyrotechnickými výrobkami triedy II., III., T1 a Kat.2,3 vrátane zabezpečenia ohlasovacej povinnosti
3 000,00
28.11.2016
1.1.2017
PRIVATEX PYRO spol. s r.o.
PŠS Lieskovec
Dubnica nad Váhom
IČO 31565433
- Ing. Ľubomír Masár, konateľ
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
5.12.2016
Užívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly
408,00
20.10.2016
15.12.2016
VLČEK Slovakia s.r.o.
Staré Grunty 6
Bratislava
IČO 50288016
- Vlček
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
5.12.2016
Úprava čl. VI. Práva a povinnosti užívateľa a správcu objektu
27.10.2016
doba neurčitá
Futbalový klub Lokomotíva Trnava
Juraja Slottu 45
Trnava
IČO 34008926
- Peter Moravčík, prezident klubu
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
1.12.2016
Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly
150,00
30.11.2016
3.12.2016
Teofil Adámek
V Clementisa 6448/17
Trnava
IČO 44374470
- Teofil Adámek
- vz. Ing. Ľuboslava Hutirová, vedúca technického úseku
30.11.2016
Využívanie Mestskej športovej haly v dohodnutých termínoch na športové účely
podľa platného cenníka
2.11.2016
31.3.2017
FC SPARTAK TRNAVA a.s.
Koniarekova 19
Trnava
IČO 36247057
- Marián Hýbela, štatutárny zástupca
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
30.11.2016
Využívanie Mestskej športovej haly v dohodnutých termínoch na športové účely
11,90 €/hod.
28.10.2016
30.6.2017
FC BULLS Trnava
Rybníková 15
Trnava
IČO 42289718
- Michal Halenár
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
28.11.2016
Fotografické práce - spracovanie dokumentácie festivali Divadelné inšpiratívne vystúpenia 2016, divadelné dielne, citylight a bilboard
150,00
9.11.2016
20.11.2016
Mgr. Aneta Balážová
Suchovská cesta 2
Trnava
- Mgr. Aneta Balážová
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
28.11.2016
Umelecký výkon Lucie Kubekovej na koncerte Operné hviezdy nášho kraja
300,00
25.11.2016
27.11.2016
Lucia Kubeková
L. Janáčka 100
Trnava
- Lucia Kubeková
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
25.11.2016
Fotografické práce - spracovanie dokumentácie koncertu Operné hviezdy nášho kraja a hostia
100,00
25.11.2016
27.11.2016
Mgr. Aneta Balážová
Suchovská cesta 2
Trnava
- Mgr. Aneta Balážová
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
25.11.2016
Prenájom nebytových priestorov Mestskej športovej haly
3003,72
25.11.2016
29.11.2016
Slovenské elektrárne a.s.
Mlynské nivy 47
Bratislava
IČO 35829052
- Ľudovít Hacaj, predseda ZO ZOJES
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
25.11.2016
Využívanie Mestskej športovej haly v dohodnutých termínoch na športové účely
11,90 €/hod.
30.9.2016
30.6.2017
MBK AŠK Slávia Trnava
Rybníková 14
Trnava
IČO 37984870
- Ing. Juraj Lipták, štatutárny zástupca
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
25.11.2016
Užívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly
110,00
7.10.2016
25.11.2016
Jana Hulínová
Skalité 526
IČO 50426117
- Jana Hulínová
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
24.11.2016
Umelecký výkon - korepetícia Daniel Buranovský na koncerte Operné hviezdy nášho kraja a hostia
500,00
23.11.2016
27.11.2016
Daniel Buranovský
Jána Stanislava 5
Bratislava
- Daniel Buranovský
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
23.11.2016
Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly
60,00
22.11.2016
25.11.2016
E+P s.r.o.
Jánošíková 29/826
Trnava
IČO 44786191
- Peter Čahoj, konateľ
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
23.11.2016
ŠA Modranka - Terénne úpravy
5 507,36
21.11.2016
13.12.2016
TEYFREE, s.r.o.
Horné Bašty 164/29
Trnava
IČO: 47434481
- Pavol Melih
konateľ
- Mgr. Miroslav Hrubý
riaditeľ SKaŠZ MT
21.11.2016
Využívanie Mestskej športovej haly v dohodnutých termínoch na športové účely
- 1,65 €/h
- 1,18€/h ZRTV tel.
28.10.2016
30.6.2017
Klub gymnastických športov Slávia Trnava
Rybníková 15
Trnava
IČO 45011893
- Mgr. Ján Novák, štatutárny zástupca
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
21.11.2016
Užívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly
132,00
9.9.2016
21.11.2016
Miroslav Ohradka
Skalité 514
IČO 41359551
- Miroslav Ohradka
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
16.11.2016
Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly
60,00
15.11.2016
26.11.2016
Teofil Adámek
V Clementisa 6448/17
Trnava
IČO 44374470
- Teofil Adámek
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
16.11.2016
Umelecký výkon - korepetícia Martina Tomašovičová na koncerte Operné hviezdy nášho kraja a hostia
500,00
15.11.2016
27.11.2016
Martina Tomašovičová
Dolné Bašty 6
Trnava
- Martina Tomašovičová
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
15.11.2016
Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly
60,00
15.11.2016
20.11.2016
ARENA CAFE s.r.o.
K rieke 4
Nitra
IČO 47472316
- Martin Šikula
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
15.11.2016
Výpožička priestorov kultúrneho domu Kopánka
bezplatne
14.11.2016
10.12.2016
Denné centrum Trnava - Kopánka
Ľudová 14
Trnava
- Daniela Cepková, predsedníčka DC
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
15.11.2016
Výpožička priestorov kultúrneho domu Kopánka
bezplatne
14.11.2016
19.11.2016
Denné centrum Trnava - Kopánka
Ľudová 14
Trnava
- Daniela Cepková, predsedníčka DC
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
15.11.2016
Prenájom nebytových priestorov Mestskej športovej haly
1 141,20
11.11.2016
20.11.2016
ARENA CAFE s.r.o.
K rieke 4
Nitra
IČO 47472316
- Martin Šikula
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
15.11.2016
Oprava elektrickej prípojky k verejným WC na Radlinského ul. - Trnava
4 737,30
14.11.2016
30.11.2016
PŐVABAU, s.r.o.
Bučianska 15
Trnava
IČO: 36834289
- Ing. Miroslava Pősingerová
konateľka
- Mgr. Miroslav Hrubý
riaditeľ SKaŠZ MT
14.11.2016
Prenájom nebytových priestorov Mestskej športovej haly
2 522,96
11.11.2016
16.11.2016
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Námestie J. Herdu 2
Trnava
IČO 36078913
- Mgr. Andrej Brník, PhD
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
11.11.2016
Oficiálny hosť a účasť v diskusii na podujatí Kto lajkuje extrémizmus dňa 14.11.2016
50,00
9.11.2016
14.11.2016
Daniel Milo
Perníkova 5
Bratislava
- Daniel Milo
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
9.11.2016
Oficiálny hosť a účasť v diskusii na podujatí Kto lajkuje extrémizmus dňa 14.11.2016
50,00
9.11.2016
14.11.2016
Samuel Marec
Nový Smokovec 50
Vysoké Tatry
- Samuel Marec
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
9.11.2016
Moderovanie diskusie na podujatí Kto lajkuje extrémizmus dňa 14.11.2016
50,00
9.11.2016
14.11.2016
Fedor Blaščák
Jadrová 19
Bratislava
- Fedor Blaščák
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
9.11.2016
Účasť na diskusii na podujatí Kto lajkuje extrémizmus dňa 14.11.2016
50,00
9.11.2016
14.11.2016
Mgr. Irena Biháriová
Mozartova 8
Trnava
- Mgr. Irena Biháriová
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
9.11.2016
Vystúpenie klavíristu Miloš Biháry na podujatí Kto lajkuje extrémizmus dňa 14.11.2016
200,00
9.11.2016
14.11.2016
Miloš Biháry
Golianova 22
Trnava
- Miloš Biháry
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
9.11.2016
Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly
60,00
8.11.2016
12.11.2016
Teofil Adámek
V Clementisa 6448/17
Trnava
IČO 44374470
- Teofil Adámek
- vz. Ing. Ľuboslava Hutirová, vedúca technického úseku
9.11.2016
Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly
60,00
8.11.2016
12.11.2016
E+P s.r.o.
Jánošíková 29/826
Trnava
IČO 44786191
- Čahojský
- vz. Ing. Ľuboslava Hutirová, vedúca technického úseku
9.11.2016
Úprava čl. VII. Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu
27.10.2016
doba neurčitá
František Zelenák
Malá 9
Trnava
IČO 41975073
- František Zelenák
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
8.11.2016
Profesionálny benzínový fúkač - pre Športový areál Slávia
643,20
8.11.2016
21.11.2016
Juraj Žákovský
INTEC HUSQVARNA
Trstínska 22
Trnava
IČO 22732721
- osoba poverená zastupovať v rámci elektronického trhoviska - Ing. Katarína Kapustová
8.11.2016
Prenájom nebytových priestorov Mestskej športovej haly
7.11.2016
11.11.2016
Národné kariérové centrum SK s.r.o.
Jazdecká 8686/65
Trnava
IČO 50374851
- Igor Holéczy
- vz. Ing. Ľuboslava Hutirová, vedúca technického úseku
7.11.2016
Prenájom nebytových priestorov Mestskej športovej haly
110,00
4.11.2016
7.11.2016
STYLEX - Šárka Kamocsaiová
Furdekova 14
Bratislava
IČO 36908339
- Šárka Kamocsaiová
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
4.11.2016
Prenájom priestorov kultúrneho domu Modranka
186,00
17.10.2016
4.11.2016
Miroslav Ohradka
Skalité 514
IČO 41359551
- Miroslav Ohradka
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
3.11.2016
Prenájom nebytových priestorov Mestskej športovej haly
2 215,50
2.11.2016
5.11.2016
Študentský parlament MTF STU Trnava
Študentský domov M. Uhra
J. Bottu 25
Trnava
IČO 37851306
- Miroslav Fulier, predseda
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
3.11.2016
Prenájom nebytových priestorov Mestskej športovej haly
1 864,85
27.10.2016
04.11.2016
ELSA Trnava
Právnická fakulta
Trnavskej univerzity
Kollárová 10
Trnava
IČO: 36093971119
- Matej Andrejkovič
prezident
- Mgr. Miroslav Hrubý
riaditeľ SKaŠZMT
28.10.2016
Poskytnutie užívacích práv k službe systému ASPI a následná aktualizácia dát
538,80 / rok
5.10.2016
doba neurčitá
Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48
Bratislava
IČO 31348262
- Marianna Borčíková
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
27.10.2016
Prenájom nebytových priestorov Mestskej športovej haly
1 582,50
11.10.2016
30.10.2016
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
Pekná cesta 17
Bratislava
IČO 30845696
- Pavol Slavkovský
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
25.10.2016
Výpožička priestorov kultúrneho domu Kopánka
bezplatne
11.10.2016
29.10.2016
Denné centrum Trnava - Modranka
Dedinská 9
Trnava
- Daniela Cepková, predsedníčka DC
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
25.10.2016
Prenájom nebytových priestorov Mestskej športovej haly
1 392,50
24.10.2016
26.10.2016
Národné kariérové centrum SK s.r.o.
Jazdecká 8686/65
Trnava
IČO 50374851
- Igor Holéczy
- Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT
24.10.2016
Divadelné predstavenie CEVEMAN a služby s ním súvisiace, dňa 19.11.2016
2 961,24
2.11.2016
19.11.2016
POINT s.r.o.
V Přelomu 3/45
Praha 5
IČO 60472146
- Yvetta Lizatovič
- vz. Ing. Ľuboslava Hutirová, vedúca technického úseku
3.11.2016