Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava je podľa § 6 ods.1 písm.d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  verejným obstarávateľom a je povinná pri zadávaní zákaziek používať postupy podľa tohto zákona.

 

Zadávanie zákaziek zabezpečuje organizácia prostredníctvom pracovníkov technického úseku Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava:

 

Adresa pre poštové zásielky:        Hlavná 17, 917 01 Trnava

Telefón číslo:                                   00421 33 3236 434, 437

e-mail:                                               skasz@skasz.trnava.sk

 

 

 

Zoznam zákaziek nad 1000 eur za obdobie 4. štvrťroka 2013 

 

Zoznam zákaziek nad 1000 eur za obdobie 3. štvrťroka 2013