Číslo
Popis fakturovaného plnenia
Hodnota v €
s DPH
Identikácia zmluvy /
objednávky
Dátum
doručenia
faktúry
Dodávateľ
Dátum
zverejnenia
712
Výmena ponorného čerpadla, havarijný stav - pre Športový areál na Ul. J. Slottu
2251,00
obj. 227/2017
19.6.2017
Ladislav Pocisk - FERMAT
Hlavná 527/84
Šúrovce
IČO 33216011
26.6.2017
711
Revízia tlakových zariadení - pre Kino Hviezda
120,00
ZoD 3/2017
19.6.2017
Termomont Dolná Krupá s.r.o.
Vysoká 42/6785
Biely Kostol
IČO 36229709
26.6.2017
707
Revízia plynových a tlakových zariadení - pre Športový areál, J. Slottu
168,00
ZoD 3/2017
16.6.2017
Termomont Dolná Krupá s.r.o.
Vysoká 42/6785
Biely Kostol
IČO 36229709
26.6.2017
706
Telekomunikačné poplatky
0,28
1.92461278
16.6.2017
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
IČO 35763469
26.6.2017
705
Telekomunikačné poplatky
28,99
1.90143713
16.6.2017
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
IČO 35763469
26.6.2017
703
Hlavná ročná kontrola detských ihrísk - pre Mestský amfiteáter
190,00
obj. 148/2017
16.6.2017
Slovenská inštitúcia údržby, servisu a kontroly detských ihrísk spol. s r.o.
Ul. Sidónie Sakalovej 171
Bytča
IČO 47595191
26.6.2017
702
revízia tlakových zariadení - pre Mestskú športovú halu
24,00
ZoD 3/2017
16.6.2017
Termomont Dolná Krupá s.r.o.
Vysoká 42/6785
Biely Kostol
IČO 36229709
26.6.2017
701
Revízia plynových a tlakových zariadení - pre Kúpalisko Castiglione, chlórovňa a strojovňa
360,00
ZoD 3/2017
16.6.2017
Termomont Dolná Krupá s.r.o.
Vysoká 42/6785
Biely Kostol
IČO 36229709
26.6.2017
700
Stavba pódia pred radnicou na akciu Leto na Korze
120,00
obj. 286/2017
16.6.2017
Ján Hrčka - Agency J.H.
Beethovenova 3
Trnava
IČO 33201340
26.6.2017
699
Oprava traktora Kubota L3830 - pre Futbalové ihriská na Rybníkovej ul.
485,50
obj. 136/2017
21.6.2017
Marián ŠUPA
Hollého 164
Veľké Kostoľany
IČO 11906022
26.6.2017
698
Oprava traktorovej kosačky KUBOTA G26 - pre úsek zelene
200,00
obj. 176/2017
16.6.2017
Marián ŠUPA
Hollého 164
Veľké Kostoľany
IČO 11906022
26.6.2017
694
Dodávka elektriny - pre KD Modranka
84,42
473801
15.6.2017
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
26.6.2017
693
Dodávka elektriny - pre Športový areál, Ul. J. Slottu
637,58
473801
15.6.2017
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
26.6.2017
692
Dodávka elektriny - pre Mestský amfiteáter
704,99
478550
15.6.2017
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
26.6.2017
691
Dodávka elektriny - pre FI, Rybníková ul.
295,34
473801
15.6.2017
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
26.6.2017
690
Dodávka elektriny - pre Mestskú športovú halu
913,97
473801
15.6.2017
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
26.6.2017
689
Dodávka elektriny - pre Mestskú plaváreň Zátvor
1338,60
473801
15.6.2017
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
26.6.2017
688
Vodné a stočné - pre KD Modranka
75,78
100017271
15.6.2017
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
Priemyselná 10
Piešťany
IČO 36252484
26.6.2017
687
Vodné, stočné - pre strediská SKaŠZMT
1844,15
100017271
15.6.2017
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
Priemyselná 10
Piešťany
IČO 36252484
26.6.2017
686
Prenájom 2 ks mobilných WC na akciu Deň detí, 11.6.2017
129,60
obj. zo dňa 2.6.2017
15.6.2017
EKOTOALETY s.r.o.
Šamorínska 39
Senec
IČO 35893117
26.6.2017
685
Pracovné odevy a obuv - pre Mestskú športovú halu
510,23
obj. 169/2017
15.6.2017
SILMAR-TT s.r.o.
Coburgova 84
Trnava
IČO 36260860
26.6.2017
684
Výkon bezpečnostnotechnickej a pracovnej zdravotnej služby
250,00
15.6.2017
Iveta Jakubovská - I&J
Veterná 6559/36
Trnava
IČO 41696913
26.6.2017
696
Tlačiarenské služby - pre Kino Hviezda
102,72
Zmluva o poskytovaní služieb
č. Z20171230_Z
15.6.2017
DIZART s.r.o.
Pinkove Kračany 10
Kostolné Kračany
IČO 44509910
19.6.2017
695
Tlačiarenské služby - pre Kino Hviezda
90,72
Zmluva o poskytovaní služieb
č. Z20171230_Z
15.6.2017
DIZART s.r.o.
Pinkove Kračany 10
Kostolné Kračany
IČO 44509910
19.6.2017
683
Prefakturovanie spotreby energii
962,98
Zmluva o výpožičke zo dňa 17.5.1995
14.6.2017
Asociácia športových klubov Slávia Trnava
Rybníková 1
Trnava
IČO 00688681
19.6.2017
682
Oprava prasknutého potrubia ústredného kúrenia - pre Športový areál Slávia, v priestoroch sauny
404,77
obj. 274/2017
14.6.2017
J-K TT s.r.o.
Okružná 3
Trnava
IČO 43999441
19.6.2017
681
Dodávka a montáž oplotenia časti plážového ihriska v ŠA Slávia
2940,12
obj. 131/2017
14.6.2017
VOMET spol. s r.o.
Trstínska cesta 19
Trnava
IČO 36239186
19.6.2017
679
Oprava 3 D písmen #TRNAVA a výroba 2D písmen - pre úsek kultúry
330,00
obj. 121/2017
13.6.2017
Mgr.art. Barbora Rajčanová
Rozkvet 2051/105
Považská Bystrica
IČO 41497023
19.6.2017
678
Výroba objektov Srdcové karty s otvormi na fotografovanie - pre úsek kultúry
378,00
obj. 128/2017
13.6.2017
Mgr.art. Barbora Rajčanová
Rozkvet 2051/105
Považská Bystrica
IČO 41497023
19.6.2017
677
Propagácia podujatí v II. polroku 2017 na webovom portáli www.trnava-live.sk
200,00
obj. 235/2017
13.6.2017
Trnava MEDIA - Patrik Pokorný
Námestie sv. Michala 169/1
Jaslovské Bohunice
ICO 43331203
19.6.2017
676
Aktualizácia programu CENKROS
8,00
636656
13.6.2017
KROS a.s.
A. Rudnaya 21
Žilina
IČO 31635903
19.6.2017
675
Údržba zelene v priestore Mestského amfiteátra
630,00
NZ 13/2017
12.6.2017
ARENA CAFE s.r.o.
K rieke 4
Nitra
IČO 47472316
19.6.2017
674
Revitalizácia trávnika v areáli Mestského amfiteátra
720,00
NZ 13/2017
12.6.2017
ARENA CAFE s.r.o.
K rieke 4
Nitra
IČO 47472316
19.6.2017
673
Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni pre ohlásenie stavebných úprav Kultúrny dom Modranka - zateplenie objektu
1 495,00
obj. 129/2017
12.6.2017
RENAK s.r.o.
Bulharská 2476/42
Trnava
IČO 50625128
19.6.2017
672
Ladenie a opravu vylomených klávesov public pianina
70,00
obj. 270/2017
12.6.2017
Zsolt Szabó
Revolučná štvrť 973/26
Galanta
IČO 30376904
19.6.2017
666
Požičovné za filmy
199,93
Zmluva č. 11
12.6.2017
SATURN ENTERTAINMENT spol. s r.o.
Senická ul. 17
Bratislava
IČO 31382258
19.6.2017
665
Požičovné za filmy
164,10
Zmluva č. 1
12.6.2017
Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33
Bratislava
IČO 30812976
19.6.2017
664
Požičovné za filmy
137,30
Zmluva č. 6
12.6.2017
Film Europe s.r.o.
Matúškova 10
Bratislava
IČO 35934271
19.6.2017
663
Požičovné za filmy
57,04
Zmluva č. 11
12.6.2017
SATURN ENTERTAINMENT spol. s r.o.
Senická ul. 17
Bratislava
IČO 31382258
19.6.2017
662
Požičovné za filmy
166,99
Zmluva č. 2
12.6.2017
CinemArt SK s.r.o.
Lamačská cesta 97
Bratislava
IČO 50071254
19.6.2017
661
Požičovné za filmy
58,51
Zmluva č. 2
12.6.2017
CinemArt SK s.r.o.
Lamačská cesta 97
Bratislava
IČO 50071254
19.6.2017
660
Požičovné za filmy
59,39
Zmluva č. 2
12.6.2017
CinemArt SK s.r.o.
Lamačská cesta 97
Bratislava
IČO 50071254
19.6.2017
659
Požičovné za filmy
276,53
Zmluva č. 4
12.6.2017
CONTINENTAL FILM s.r.o.
Ševčenkova 19
Bratislava
IČO 35730897
19.6.2017
958
Požičovné za filmy
123,48
Zmluva č. 9
12.6.2017
ita agentúra s.r.o.
Čajakova 4033/13
Bratislava
IČO 31345506
19.6.2017
656
Tlačiarenské služby - pre úsek kultúry
335,95
RD Z201644872_Z
9.6.2017
Reklamný servis spol s r.o.
Belanského 297
Kysucké Nové Mesto
IČO 36417033
19.6.2017
655
Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody - pre Mestskú plaváreň a Mestskú športovú halu
7 978.92
0070581201
9.6.2017
STEFE Trnava s.r.o.
Františkánska 16
Trnava
IČO 36277215
19.6.2017
652
Zneškodnenie odpadu - pre strediská SKaŠZMT
337,68
S05T300613
8.6.2017
FCC Trnava s.r.o.
Priemyselná 5
Trnava
IČO 31449697
19.6.2017
651
Refakturovanie spotreby plynu a elektrickej energie
990,78
Zmluva o výpožičke zo dňa 17.5.1995
8.6.2017
ŠK Trnava - Modranka
Ivana Krasku 33
Trnava
IČO 18049915
19.6.2017
647
Dodávka tepla - pre Kino Hviezda a Kúpalisko Castiglione
264,23
670720
7.6.2017
Trnavská teplárenská a.s.
Coburgova 84
Trnava
IČO 36246034
19.6.2017
645
Zabezpečenie 15 ks kontajnerov o objeme 240 litrov na akciu Country deň
101,05
obj, 193/2017
7.6.2017
FCC Trnava s.r.o.
Priemyselná 5
Trnava
IČO 31449697
19.6.2017
640
Zbierka zákonov SR, ročník 2017 - 3. preddavok - vyúčtovanie
0,00
6.6.2017
Poradca podnikateľa spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
Žilina
IČO 31592503
19.6.2017
585
Maliarske potreby - pre Kúpalisko Castiglione
28,20
obj. 204/2017
30.5.2017
JUEL s.r.o.
Suchá nad Parnou 787
IČO 36235334
19.6.2017
671
Záloha na teplo - pre Kino Hviezda a Kúpalisko Castiglione
1 500,00
670720
12.6.2017
Trnavská teplárenská a.s.
Coburgova 84
Trnava
IČO 36246034
13.6.2017
670
Dodávka zemného plynu - pre strediská SKaŠZMT
1 708,44
KZ č. Z20157486_Z
SC2015/023
12.6.2017
MET Slovakia a.s.
Mostová 2
Bratislava
IČO 458600637
13.6.2017
669
Prenájom garáží - kosačky - pre Životné prostredie
46,02
598/2016
12.6.2017
Mesto Trnava
Hlavná ulica 1
Trnava
IČO 00313114
13.6.2017
668
Prenájom nebytového priestoru Priemyselná ul. - obrazovka
41,66
0070581201
12.6.2017
STEFE Trnava s.r.o.
Františkánska 16
Trnava
IČO 36277215
13.6.2017
667
Smetie - strediská SKaSZMT
494,09
6871/2016
12.6.2017
Mesto Trnava
Hlavná ulica 1
Trnava
IČO 00313114
13.6.2017
653
Dodávka elektriny - pre Hlavná 17, Archa
71,35
9408312967
8.6.2017
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava
IČO 36677281
13.6.2017
650
Dizajn a programovanie webu SKaŠZMT vrátane školenia zamestnancov
1 000,00
obj. 158/2017
7.6.2017
Malina Studio s.r.o.
Narcisová 4
Bratislava
IČO 47006960
13.6.2017
649
Služba TTX-HOME DATA 1280 - internet pre kino Hviezda
12,72
PEEM/1013577
7.6.2017
SWAN a.s.
Borská 6
Bratislava
IČO 47258314
13.6.2017
648
Telekomunikačné služby
123,85
5100045212
7.6.2017
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
IČO 35763469
13.6.2017
657
Bazénové čerpadlo Pentair Superflo P-SFL 071-230V 0,37KW - pre Kúpalisko Castiglione
444,00
obj. 281/2017
12.6.2017
RF-POOL s.r.o.
Bizetova 23
Nitra
IČO 45465738
13.6.2017
646
Dovoz, rozmiestnenie a odvoz 7 ks 120 l kontajnerov na podujatie Trnavský piknik
63,84
obj. 215/2017
7.6.2017
FCC Trnava s.r.o.
Priemyselná 5
Trnava
IČO 31449697
13.6.2017
644
Prenájom mobilnej toalety - pre Multifunkčné ihrisko na Mozartovej ulici
50,40
obj. 152/2017
7.6.2017
EKOTOALETY s.r.o.
Šamorínska 39
Senec
IČO 35893117
13.6.2017
643
Čerpanie, odvoz a likvidácia odpadovej vody - pre Hygienické zariadenie pre verejnosť v Kamennom mlyne
182,90
obj. 199/2017
7.6.2017
TUROŇ spol. s r.o.
Atletická 16
Biely Kostol
IČO 44708262
13.6.2017
642
Refakturácia za dodávku elektrickej energie
160,00
Zmluva o výpožičke zo dňa 17.5.1995
7.6.2017
Lokomotíva Trnava
Juraja Slottu 45
Trnava
IČO 34008926
13.6.2017
641
Refakturácia za dodávku plynu
455,36
Zmluva o výpožičke zo dňa 17.5.1995
7.6.2017
Lokomotíva Trnava
Juraja Slottu 45
Trnava
IČO 34008926
13.6.2017
637
Oprava kosačiek - pre Futbalové ihriská, Rybníková ul. a úsek zelene
281,88
obj. 264/2017
5.6.2017
Juraj Žákovský
INTEC HUSQVARNA
Trstínska 22
Trnava
IČO 22732721
13.6.2017
635
Oprava zavlažovacieho systému - pre Futbalové ihriská na Rybníkovej ul.
170,00
obj. 261/21017
5.6.2017
Jaroslav Gergič - IRIGOL
Piešťanská 1133/14A
Leopoldov
IČO 44245696
13.6.2017
634
Dodanie a montáž 2 ks zámkov na dvojdverové skrine - pre Kultúrny dom Modranka
50,00
obj. 81/2017
5.6.2017
Ľuboš Veselý - ALV
Nerudova 6027/3
Trnava
IČO 41429397
13.6.2017
632
Výlep plagátov do informačného panela SCROOL a výlep bilboardov - pre úsek kultúry a kino Hviezda
198,00
obj. 2/2017
2.6.2017
Anton Maštalír
Vl. Clementisa 11
Trnava
IČO 33552762
13.6.2017
624
Akumulátorové nožnice na trávu - pre úsek údržby zelene
181,80
KZ č. Z201722022_Z
2.6.2017
GARBIAR Stavebniny s.r.o.
Vojtaššákova 846
Tvrdošín
IČO 47400072
13.6.2017
623
Tlačiarenské služby - pre úsek kultúry
285,13
RD Z201644872_Z
2.6.2017
Reklamný servis spol s r.o.
Belanského 297
Kysucké Nové Mesto
IČO 36417033
13.6.2017
607
2 ks zimných pneumatík zn. Matador na vozidlo KIA, TT747DP
132,00
obj. 201/2017
1.6.2017
Vlastimil Hrčka
PROFI PNEU SERVIS !
Zvončín 3
IČO 40084451
13.6.2017
639
Odborný seminár Správa a registratúry a správa dokumentov
138,00
5.6.2017
PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18
Bratislava
IČO 35900831
9.6.2017
638
Dieselagregát na Trnavský piknik (doprava, práca technika, Phm)
445,76
obj. 225/2017
5.6.2017
ENERGY RENT Slovensko s.r.o.
Starhradská 14
Bratislava
IČO 45252394
9.6.2017
636
Spustenie a oprava zavlažovacích systémov - pre Futbalové ihrisko na Ul. K. Mahra
335,00
obj. 262/2017
5.6.2017
Jaroslav Gergič - IRIGOL
Piešťanská 1133/14A
Leopoldov
IČO 44245696
9.6.2017
633
Nájomné fľaša oceľová - pre Mestskú plaváreň Zátvor
73,92
Zmluva č. 2/2017
5.6.2017
MESSER Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9
Bratislava
IČO 00685852
9.6.2017
631
Dosky na lavice a pieskovisko
144,80
obj. 248/2017
2.6.2017
Rudolf Bukvaj - Stolárstvo Bukvaj
Poľná 15
Biely Kostol
IČO 37275666
9.6.2017
630
Vypracovanie návrhu, vizualizácia a realizácia časti Srdcových kariet - oživenie pešej zóny
800,00
obj. 127/2017
2.6.2017
Mgr. Art. Naďa Salbotová
Krásnohorská 16
Bratislava
IČO 46459863
9.6.2017
629
Dodávka zemného plynu - pre Mestský amfiteáter
619,00
9105932807
2.6.2017
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
9.6.2017
627
Dodávka elektriny - pre WC Kamenný mlyn
41,00
474404
2.6.2017
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
9.6.2017
626
Dodávka elektriny pre strediská SKaŠZMT
1 497,00
459339
2.6.2017
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
9.6.2017
625
Prefakturovanie alikvotnej časti prevádzkových nákladov za prenajaté priestory v objekte Sport centra Pohoda
98,47
Zmluva o výpožičke zo dňa 1.6.2009
2.6.2017
BDN s.r.o.
Rybníková 15/B
Trnava
IČO 36238635
9.6.2017
622
Tlačiarenské služby - pre úsek kultúry
92,20
RD Z201644872_Z
2.6.2017
Reklamný servis s.r.o.
Belanského 297
Kysucké Nové Mesto
IČO 36417033
9.6.2017
621
Tlačiarenské služby - pre úsek kultúry
21,12
RD Z201644872_Z
2.6.2017
Reklamný servis s.r.o.
Belanského 297
Kysucké Nové Mesto
IČO 36417033
9.6.2017
608
Spolupráci pri organizovaní kultúrneho projektu Kubistro - zálohová faktúra
5670,00
K - 25
1.6.2017
Bronco n.o.
Františkánska 7
Trnava
IČO 45735549
9.6.2017
606
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Country deň
72,00
K - 26
1.6.2017
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
Bratislava
IČO 00178454
9.6.2017
605
Čistenie kanalizačného potrubia - pre Mestskú športovú halu
90,00
obj. 195/2017
1.6.2017
SEZAKO s.r.o.
Orešanská 11
Trnava
IČO 36263800
9.6.2017
604
Laboratórne vyšetrenie vzoriek vody - pre Mestskú plaváreň
130,50
Dohoda o zabezpečení odborných služieb č. 2017/02148
1.6.2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
Limbová 6
Trnava
IČO 00610933
9.6.2017
603
Western show -
2 vstupy - na akciu Country deň 2017, dňa 20.5.2017
420,00
obj.79/2017
1.6.2017
Agentúra Hector s.r.o.
Mýtna 2
Trnava
IČO 46886753
9.6.2017
602
Vystúpenie a tanečná škola skupiny Maryland, dňa 20.5.2017
360,00
obj. 52/2017
1.6.2017
Country tanečný súbr Maryland
Občianske združenie
Hanzlíkovská 83
Trenčín
IČO 36117803
9.6.2017
601
Vodoinštalačné práce v šatniach pre športovcov - pre Futbalové ihriská na Rybníkovej ul.
947,88
obj. 258/2017
1.6.2017
J-K TT s.r.o.
Okružná 3
Trnava
IČO 43999441
9.6.2017
596
Personálne zabezpečenie podujatia Country deň v Kamennom mlyne
762,00
Zmluva na poskytnutie služieb č. 1/2017
31.5.2017
ENTERTAINMENT MEDIA s.r.o.
Hornopotočná 16
Trnava
IČO 47053925
9.6.2017
593
Oprava sociálnych zariadení sociálno-prevádzkovej budovy - pre Mestský zimný štadión
17994,92
ZoD 10/2017
31.5.2017
PÖVABAU s.r.o.
Bučianska 15
Trnava
IČO 36834289
9.6.2017
591
Tlačiarenské služby - pre Kino Hviezda
190,50
Zmluva o poskytovaní služieb
č. Z20171230_Z
31.5.2017
DIZART s.r.o.
Pinkove Kračany 10
Kostolné Kračany
IČO 44509910
9.6.2017
590
Oprava vretenovej kosačky Jacobsen Tri King 1900D - pre Futbalové ihriská v ŠA na Rybníkovej ul.
4 369,18
obj. 171/2017
31.5.2017
ENGO s.r.o.
Bulharská 35
Trnava
IČO 31376053
9.6.2017
620
Požičovné za filmy
891,13
Zmluva č. 2
1.6.2017
CinemArt SK s.r.o.
Lamačská cesta 97
Bratislava
IČO 50071254
7.6.2017
619
Požičovné za filmy
160,52
Zmluva č. 2
1.6.2017
CinemArt SK s.r.o.
Lamačská cesta 97
Bratislava
IČO 50071254
7.6.2017
618
Požičovné za filmy
8,82
Zmluva č. 10
1.6.2017
Magic Box Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47
Bratislava
IČO 35832550
7.6.2017
617
Požičovné za filmy
64,45
Zmluva č. 4
1.6.2017
CONTINENTAL FILM s.r.o.
Ševčenkova 19
Bratislava
IČO 35730897
7.6.2017
616
Požičovné za filmy
21,47
Zmluva č. 4
1.6.2017
CONTINENTAL FILM s.r.o.
Ševčenkova 19
Bratislava
IČO 35730897
7.6.2017
615
Požičovné za filmy
0,00
Zmluva č. 4
1.6.2017
CONTINENTAL FILM s.r.o.
Ševčenkova 19
Bratislava
IČO 35730897
7.6.2017
614
Požičovné za filmy
40,69
Zmluva č. 4
1.6.2017
CONTINENTAL FILM s.r.o.
Ševčenkova 19
Bratislava
IČO 35730897
7.6.2017
613
Požičovné za filmy
237,26
Zmluva č. 4
1.6.2017
CONTINENTAL FILM s.r.o.
Ševčenkova 19
Bratislava
IČO 35730897
7.6.2017
612
Požičovné za filmy
89,38
Zmluva č. 3
1.6.2017
BONTONFILM a.s.
Na Vrátkach 1F
Bratislava
IČO 36006858
7.6.2017
611
Požičovné za filmy
71,45
Zmluva č. 3
1.6.2017
BONTONFILM a.s.
Na Vrátkach 1F
Bratislava
IČO 36006858
7.6.2017
610
Požičovné za filmy
26,46
Zmluva č. 3
1.6.2017
BONTONFILM a.s.
Na Vrátkach 1F
Bratislava
IČO 36006858
7.6.2017
609
Požičovné za filmy
66,44
Zmluva č. 2
1.6.2017
CinemArt SK s.r.o.
Lamačská cesta 97
Bratislava
IČO 50071254
7.6.2017
600
Oprava časti fasády sociálno-prevádzkovej budovy v Športovom areáli Slávia
1 940,58
obj. 234/2017
1.6.2017
Pavel Hanzel - JUPETSTAV
Na hlinách 6862/57
Trnava
IČO 14120127
7.6.2017
599
Oprava fasády, výmena okien a montáž oceľových mreží - pre Športový areál na Rybníkovej ulici, sociálno-prevádzková budova
11 500,99
ZoD 9/2017
1.6.2017
Pavel Hanzel - JUPETSTAV
Na hlinách 6862/57
Trnava
IČO 14120127
7.6.2017
598
Výroba a montáž oplotenia detského ihriska v Športovom areáli Slávia
3 444,00
obj. 207/2017
1.6.2017
Pavel Hanzel - JUPETSTAV
Na hlinách 6862/57
Trnava
IČO 14120127
7.6.2017
597
Oprava uličného mobiliáru - kombinovaného hracieho prvku na detskom ihrisku na Ul. Na hlinách
516,00
obj. 166/2017
1.6.2017
Pavel Hanzel - JUPETSTAV
Na hlinách 6862/57
Trnava
IČO 14120127
7.6.2017
595
Odstránenie porevíznych závad elektroinštalácie - pre Kultúrny dom Kopánka
3 332,40
obj. 123/2017
31.5.2017
Elektro - Morvay s.r.o.
Coburgova 2242/8
Trnava
IČO 44449003
7.6.2017
594
Kominárske práce a služby - v areáli AŠK Slávia
84,00
ZoD 1/2017
31.5.2017
Július Kosnáč
Okružná 21
Trnava
IČO 36087726
7.6.2017
592
Odstránenie porevíznych závad bleskozvodu - pre Športový areál Slávia, sociálno-prevádzková budova pre atlétov
691,13
obj. 223/2017
31.5.2017
Elektro - Morvay s.r.o.
Coburgova 2242/8
Trnava
IČO 44449003
7.6.2017
589
Vypracovanie výtvarného návrhu verejného pianína, brúsenie a maľovanie
480,00
obj. 231/2017
31.5.2017
Mgr. Art. Naďa Salbotová
Krásnohorská 16
Bratislava
IČO 46459863
7.6.2017
588
Dodanie a montáž vertikálnej žalúzie - pre Mestskú športovú halu, kancelária č. 5
171,60
obj. 192/2017
31.5.2017
Marián Zelezník - OK - mont
Poľná 21
Trnava
IČO 40084132
7.6.2017
587
Maliarske potreby - pre Kúpalisko Castiglione a údržbu uličného mobiliáru
109,02
obj. 259/2017
30.5.2017
Griflík Marcel - VERTICAL
Špačinská cesta 54
Trnava
IČO 33203571
7.6.2017
586
Revitalizácia umelého trávnika - pre Športový areál Modranka
1 020,40
obj. 185/2017
30.5.2017
oneTwo s.r.o.
Remeselnícka 13/A
Nitra
IČO 50338811
7.6.2017
584
Telekomunikačné služby
401,58
A2617320
30.5.2017
Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
Bratislava
IČO 35697270
7.6.2017
583
Výroba propagačného videa Trnava - #TRNAVA
996,00
obj. 160/2017
30.5.2017
Cukru production s.r.o.
Kapitulská 17
Trnava
IČO 46877827
7.6.2017
582
Personálne zabezpečenie podujatia Trnavský piknik
232,00
Zmluva na poskytnutie služieb č. 1/2017
30.5.2017
ENTERTAINMENT MEDIA s.r.o.
Hornopotočná 16
Trnava
IČO 47053925
7.6.2017
581
Prevoz technického materiálu k podujatiu Trnavský piknik
349,00
obj. 220/2017
30.5.2017
FOXTOP s.r.o.
Jána Hollého 376/2
Trnava
IČO 36255025
7.6.2017
580
Výroba a montáž 2 ks ochranných striešok na reklamné plochy - pre Mestský amfiteáter
198,00
obj. 236/2016
29.5.2017
ARTEA No1 spol. s .r.o.
Orgovánova 1
Trnava
IČO 36221830
7.6.2017
579
Oprava hygienických zariadení pre návštevníkov - pre Kúpalisko Castiglione
627,36
obj. 257/2017
24.5.2017
BAREX STAV s.r.o.
Priemyselná 2 Trnava
IČO 35833831
7.6.2017
578
Prefakturovanie spotreby energii
1 352,32
Zmluva o výpožičke zo dňa 17.5.1995
26.5.2017
Asociácia športových klubov Slávia Trnava
Rybníková 1
Trnava
IČO 00688681
7.6.2017
577
Prenájom rohoží - pre strediská SKaŠZMT
65,95
023136
26.5.2017
Lindström s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
Trnava
IČO 35742364
7.6.2017
576
Zbierka zákonov SR, ročník 2017 - 3. preddavok
72,00
26.5.2017
Poradca podnikateľa spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
Žilina
IČO 31592503
7.6.2017
575
Fotografické práce a spracovanie dokumentácie akcie Country deň 2017
120,00
obj. 202/2017
26.5.2017
TT Comp s.r.o.
G. Steinera 11
Trnava
IČO 44476272
7.6.2017
574
Oprava fitnes zariadenia vo fitparku na Spartakovskej ulici
348,00
obj. 154/2017
26.5.2017
INTERSYSTEM EU s.r.o.
Dukelská 295/34
Bytča
IČO 46186123
7.6.2017
573
Pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky - pre úsek zelene a Futbalové ihriská na Rybníkovej ul.
362,59
obj. 110/2017
26.5.2017
Lukáš Minarovič
Spačinská 108
Trnava
IČO 43617603
7.6.2017
572
Oprava motorového vozidla Renault Kangoo - pre Kino Hviezda
462,00
obj. 200/2017
26.5.2017
Jaroslav Murárik
Poronda 671/67
Zavar
IČO 44584661
7.6.2017
571
Vodoinštalačné práce - oprava a výmena ventilov vo vodovodnej šachte - pre Mestský atletický štadión
75,62
obj. 222/2017
25.5.2017
Jozef Švec TZB - technické zariadenia budov
Mierová 7725/12A
Trnava
IČO 14101505
7.6.2017
566
Grafický návrh propagácie pre podujatie Deň Detí - Dračie srdce 2017
200,00
obj. 181/2017
24.5.2017
Malina Studio s.r.o.
Narcisová 4
Bratislava
IČO 47006960
7.6.2017
565
Zabezpečenie požičiavanie Paddleboardov a programu
350,00
obj. 213/2017
24.5.2017
Športový klub Sadrovic Extreme o.z.
Revúcka 7
Bratislava
IČO 50423703
29.5.2017
564
Zabezpečenie hudobného programu v rámci podujatia Trnavský piknik
250,00
obj. 219/2017
24.5.2017
SOUNDS GOOD s.r.o.
Medená 101/5
Bratislava
IČO 50182927
29.5.2017
563
Vypracovanie výtvarného návrhu a maliarske práce na propagačnom objekte mesta #TRNAVA
150,00
obj. 159/2017
24.5.2017
Stanislav Vrtoch
Nerudova 14
Trnava
IČO 46151371
29.5.2017
562
Technické zabezpečenie akcie Country deň
3 720,00
obj. 208/2017
23.5.2017
Ján Hrčka - Agency J.H.
Beethovenova 3
Trnava
IČO 33201340
29.5.2017
560
Odborné posúdenie veľkoplošnej obrazovky s príslušenstvom
152,00
obj. 221/2017
23.5.2017
Miroslav Vlachovič SVH - Vlachovič
Šelpice 170
IČO 30730325
29.5.2017
558
Antuka škridlová, 7 ton - pre Športový areál Modranka - TC a Športový areál na Ul. J. Slottu - I.TC
882,00
obj. 218/2017
23.5.2017
REALSTAV KR spol. s r.o.
Nádražná 751
Leopoldov
IČO 46484370
29.5.2017
557
Antuka škridlová, 3 tony - pre tenisové kurty v Športovom areáli Slávia
360,00
obj. 217/2017
23.5.2017
REALSTAV KR spol. s r.o.
Nádražná 751
Leopoldov
IČO 46484370
29.5.2017
556
Slnečník s kĺbom 160 cm - pre Kúpalisko Castiglione
14,67
obj. 197/2017
23.5.2017
Anita Albertová - DARNIA
Kukučínova 823/9
Fiľakovo
IČO 46564683
29.5.2017
555
Výmena hlavného napúšťacieho ventila - pre Kúpalisko Castiglione
330,00
obj. 135/2017
23.5.2017
Anton Pardavý - MICHAELA
Bučany 386
IČO 33439222
29.5.2017
554
Pieskovanie futbalového ihriska - pre Športový areál Modranka
348,00
obj. 203/2017
22.5.2017
ENGO s.r.o.
Bulharská 35
Trnava
IČO 31376053
29.5.2017
552
Periodická ročná prehliadka a kontrola funkčnosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie - pre Kino Hviezda
30,00
Zmluva na opakované poskytnutie technickej služby
22.5.2017
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM
J. G. Tajovského 3
Trnava
IČO 47223391
29.5.2017
551
Koncert hudobnej skupiny VODOPÁD v rámci akcie Country deň, 20.5.2017
500,00
obj. 68/2017
22.5.2017
Country skupina VODOPÁD - OZ
Ondrej Paciga
9. mája č. 7
Brezno
IČO 37958984
29.5.2017
550
Koncert h.s. Nový Rownák v rámci akcie Country deň, dňa 20.5.2017 + moderovanie akcie
600,00
obj. 66/2017
22.5.2017
AJJA production s.r.o.
Lachová 23
Bratislava
IČO 47187875
29.5.2017
549
Koncerty hudobných skupín v rámci akcie Country deň, dňa 20.5.2017
1 200,00
obj. 67/2017
22.5.2017
Roman Áč
Javorová 565/9
Jaslovské Bohunice
IČO 41153537
29.5.2017
548
Vystúpenie skupiny Fleret, dňa 20.5.2017 v Kamennom mlyne
1 110,00
obj. 7/2017 + zmluva
22.5.2017
Fleret Music
Silvia Hrachová
Vizovice
Česko
IČO 76427021
29.5.2017
547
Koncert hudobnej skupiny Texas v rámci akcie Country deň 2017, dňa 20.5.2017
280,00
obj. 84/2017
22.5.2017
Vladimír Gašparik
Stummerova 60
Topoľčany
IČO 37289136
29.5.2017
546
Kremičitý piesok 0-3 mm pre športové areály
1 396,80
obj. 172/2017
19.5.2017
ENGO s.r.o.
Bulharská 35
Trnava
IČO 31376053
29.5.2017
545
Výber a odmena pre výtvarníkov, tvorba návrhov, konzultácie, výber farieb, materiálne zabezpečenie k podujatiu Pouličné maľovanie #TRNAVA
700,00
obj. 180/2017
19.5.2017
Súkromná základná umelecká škola
Zámočnícka 36/1
Trnava
IČO 42286611
29.5.2017
544
Online knižnica - Mzdové účtovníctvo a personalistilka profi - vyúčtovanie
0,00
18.5.2017
Verlag Dashőfer vydavateľstvo s.r.o.
Železničiarska 13
Bratislava
IČO 35730129
29.5.2017
543
Chlór technický - pre Kúpalisko Castiglione
1 060,80
Zmluva č. 2/2017
18.5.2017
MESSER Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9
Bratislava
IČO 00685852
29.5.2017
542
Kompletný servisný zásah na obnovenie chodu prevádzky Sport centra Pohoda
407,76
Zmluva o výpožičke zo dňa 1.6.2009
17.5.2017
BDN s.r.o.
Rybníková 15/B
Trnava
IČO 36238635
29.5.2017
541
Dodávka elektriny - pre KD Modranka
73,87
473801
17.5.2017
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
29.5.2017
540
Dodávka elektriny - pre Kino Hviezda
646,87
478550
17.5.2017
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
29.5.2017
539
Dodávka elektriny - pre Mestskú športovú halu
1 376,05
473801
17.5.2017
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
29.5.2017
538
Dodávka elektriny - pre FI, Rybníková ul.
260,35
473801
17.5.2017
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
29.5.2017
537
Dodávka elektriny - pre Mestskú plaváreň Zátvor
1 313,88
473801
17.5.2017
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
29.5.2017
536
Dodávka elektriny - pre Kúpalisko Castiglione
197,42
473801
17.5.2017
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
29.5.2017
535
Vodné, stočné - pre strediská SKaŠZMT
1 089,14
100017271
17.5.2017
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
Priemyselná 10
Piešťany
IČO 36252484
29.5.2017
534
Elektroinštalačné práce, doplnenie zásuvky - pre Kúpalisko Castiglione
698,92
obj. 168/2017
17.5.2017
REMONT SK s.r.o.
Sereďská 58
Trnava - Modranka
IČO 36268739
29.5.2017
533
Odstránenie porevíznych závad elektroinštalácie - pre Hlavná 17, suterénne priestory
1144,14
obj. 104/2017
17.5.2017
REMONT SK s.r.o.
Sereďská 58
Trnava - Modranka
IČO 36268739
29.5.2017
531
Výkon bezpečnostnotechnickej a pracovnej zdravotnej služby
250,00
07/2005
16.5.2017
Iveta Jakubovská - I&J
Veterná 6559/36
Trnava
IČO 41696913
29.5.2017
530
Oprava el.motora vzduchotechniky - pre Mestské plaváreň Zátvor
126,00
obj. 191/2017
16.5.2017
ELEKTRO-MONT TRNAVA s.r.o.
Školská 7
Trnava
IČO 36724050
29.5.2017
529
Inzercia - propagácia akcie Country deň v 19. týždni v týždenníku Trnavsko na celú stranu
118,80
obj. 188/2017
15.5.2017
regionPRESS s.r.o.
Študentská 2
Trnava
IČO 36252417
29.5.2017
528
Závesná hojdačka KSIL ID 4969 - pre uličný mobiliár
276,00
obj. 151/2017
15.5.2017
DEXTRADE Žilina s.r.o.
Kamenná 9
Žilina
IČO 30224802
29.5.2017
527
Spolupráca pri organizovaní podujatia EKOFEST 2017
7 000,00
K - 14
15.5.2017
TOPFEST s.r.o.
Nevädzova 6C
Bratislava
IČO 46108700
29.5.2017
526
Čistiace potreby - metly -pre Údržbu zelene
45,60
KZ č. Z201715680_Z
15.5.2017
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova 5
P.O.Box 212
Bratislava
IČO 33768897
29.5.2017
525
Telekomunikačné poplatky
28,99
5100045212
15.5.2017
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
IČO 35763469
29.5.2017
524
Tlačiarenské služby - pre úsek kultúry
21,12
RD Z201644872_Z
15.5.2017
Reklamný servis spol s r.o.
Belanského 297
Kysucké Nové Mesto
IČO 36417033
29.5.2017
521
Oprava 4 ks výlepových plôch pre bilboardy - pre Mestský amfiteáter
1335,36
obj. 146/2017
15.5.2017
ARTEA No1 spol. s .r.o.
Orgovánova 1
Trnava
IČO 36221830
29.5.2017
506
Odvoz a zneškodnenie odpadu - pre strediská SKaŠZMT
531,34
S05T300613
12.5.2017
FCC Trnava s.r.o.
Priemyselná 5
Trnava
IČO 31449697
29.5.2017
495
Inzercia v periodiku MY Trnavské noviny
196,80
obj. 144/2017
obj. 145/2017
11.5.2017
Petit Press a.s.
Lazaretská 12
Bratislava
IČO 35790253
29.5.2017
469
Fotografické služby pre pripravovaný web SKaŠZMT
200,00
obj. 157/2017
4.5.2017
Matúš Koprda
J. Bottu 66
Trnava
IČO 50291548
29.5.2017
496
Oprava kosačky Husqvarna Rider PF 212 AWD - pre Futbalové ihriská na Rybníkovej ul.
92,89
obj. 189/2017
11.5.2017
Juraj Žákovský
INTEC HUSQVARNA
Trstínska 22
Trnava
IČO 22732721
22.5.2017
532
Plastový stojan pod slnečník - pre Kúpalisko Castiglione
7,37
obj. 196/2017
15.5.2017
A-Z veľkoobchod s.r.o.
Pod Jašterom 1
Hlohovec
IČO 36223611
19.5.2017
520
200 ks náhradných batérií Xpand pre X101 - pre kino Hviezda
325,20
obj. 186/2017
12.5.2017
AudioMaster s.r.o.
Dostojevského 10
Nové Zámky
IČO 36560537
19.5.2017
519
Požičovné za filmy
124,96
Zmluva č. 9
12.5.2017
ita agentúra s.r.o.
Čajakova 4033/13
Bratislava
IČO 31345506
19.5.2017
518
Požičovné za filmy
75,85
Zmluva č. 9
12.5.2017
ita agentúra s.r.o.
Čajakova 4033/13
Bratislava
IČO 31345506
19.5.2017
517
Požičovné za filmy
127,90
Zmluva č. 9
12.5.2017
ita agentúra s.r.o.
Čajakova 4033/13
Bratislava
IČO 31345506
19.5.2017
516
Požičovné za filmy
66,44
Zmluva č. 3
12.5.2017
BONTONFILM a.s.
Na Vrátkach 1F
Bratislava
IČO 36006858
19.5.2017
515
Požičovné za filmy
67,03
Zmluva č. 11
12.5.2017
SATURN ENTERTAINMENT spol. s r.o.
Senická ul. 17
Bratislava
IČO 31382258
19.5.2017
514
Požičovné za filmy
609,76
Zmluva č. 11
12.5.2017
SATURN ENTERTAINMENT spol. s r.o.
Senická ul. 17
Bratislava
IČO 31382258
19.5.2017
513
Požičovné za filmy
72,62
Zmluva č. 6
12.5.2017
Film Europe s.r.o.
Matúškova 10
Bratislava
IČO 35934271
19.5.2017
512
Požičovné za filmy
198,52
Zmluva č. 1
12.5.2017
Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33
Bratislava
IČO 30812976
19.5.2017
511
Požičovné za filmy
205,03
Zmluva č. 4
12.5.2017
CONTINENTAL FILM s.r.o.
Ševčenkova 19
Bratislava
IČO 35730897
19.5.2017
510
Požičovné za filmy
129,12
Zmluva č. 4
12.5.2017
CONTINENTAL FILM s.r.o.
Ševčenkova 19
Bratislava
IČO 35730897
19.5.2017
509
Požičovné za filmy
138,78
Zmluva č. 2
12.5.2017
CinemArt SK s.r.o.
Lamačská cesta 97
Bratislava
IČO 50071254
19.5.2017
508
Požičovné za filmy
40,28
Zmluva č. 2
12.5.2017
CinemArt SK s.r.o.
Lamačská cesta 97
Bratislava
IČO 50071254
19.5.2017
507
Požičovné za filmy
31,75
Zmluva č. 10
12.5.2017
Magic Box Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47
Bratislava
IČO 35832550
19.5.2017
505
Stravné lístky 2017
3 440,80
8/2005
12.5.2017
VAŠA Slovensko s.r.o.
Račianske mýto 1/B
Bratislava
IČO 35683813
19.5.2017
504
Zabezpečenie hudobného programu v rámci podujatia #TRNAVA, dňa 6.5.2017
350,00
obj. 162/2017
12.5.2017
SOUNDS GOOD s.r.o.
Medená 101/5
Bratislava
IČO 162/2017
19.5.2017
503
Zabezpečenie grafického návrhu k podujatiu Večer u Schneiderovcov
200,00
obj. 184/2017
12.5.2017
Malina Studio s.r.o.
Narcisová 4
Bratislava
IČO 47006960
19.5.2017
502
Grafický návrh pre informačnú platformu Zaži v Trnave
315,00
obj. 177/2017
12.5.2017
Malina Studio s.r.o.
Narcisová 4
Bratislava
IČO 47006960
19.5.2017
501
Spracovanie grafiky na akciu Radničné hry
250,00
obj. 174/2017
12.5.2017
Malina Studio s.r.o.
Narcisová 4
Bratislava
IČO 47006960
19.5.2017
500
Služba TTX-HOME DATA 1280 - internet pre kino Hviezda
12,72
PEEM/1013577
11.5.2017
SWAN a.s.
Borská 6
Bratislava
IČO 47258314
19.5.2017
499
Refakturácia za dodávku elektrickej energie
160,00
Zmluva o výpožičke zo dňa 17.5.1995
11.5.2017
Lokomotíva Trnava
Juraja Slottu 45
Trnava
IČO 34008926
19.5.2017
498
Dodávka elektriny - pre Hlavná 17, Archa
84,05
9408312967
11.5.2017
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava
IČO 36677281
19.5.2017
497
Sklenárske práce - pre Mestskú športovú halu
39,00
obj. 178/2017
11.5.2017
Marcel Hanák
Pažiť 484/8
Zeleneč
IČO 34619461
19.5.2017
494
Toaletný papie - pre Mestskú plaváreň Zátvor
29,98
KZ č. Z201721158_Z
11.5.2017
Viera Szíkorová SANTECH
Veľký Grob 10
Veľký Grob
IČO 40219291
19.5.2017
493
Vytýčenie hranice pozemku parc.č. 3547/1 - pre ŠA Slávia, detské ihrisko, oplotenie
200,00
obj. 187/2017
10.5.2017
Ing. Jozef Vlachovič - GEODET
Čerešňová 609/7
Jaslovské Bohunice
IČO 43718060
18.5.2017
492
Organizačné zabezpečenie kreatívnych dielní v Kalokagatii CVČ - Veselá Veľká noc, dňa 9.4.2017
40,00
obj. 92/2017
10.5.2017
Kalokagatia CVČ
Strelecká 1
Trnava
IČO 00350052
18.5.2017
491
Refakturovanie spotreby plynu a elektrickej energie
1 421,92
Zmluva o výpožičke zo dňa 17.5.1995
10.5.2017
ŠK Trnava - Modranka
Ivana Krasku 33
Trnava
IČO 18049915
18.5.2017
490
Maliarske potreby - pre Kúpalisko Castiglione
116,30
obj. 147/2017
10.5.2017
JUEL s.r.o.
Suchá nad Parnou 787
IČO 36235334
18.5.2017
484
Oprava motorového vozidla KIA K2900 - pre Mestskú športovú halu
1 261,23
obj. 165/2017
9.5.2017
Motor-Car Trnava s.r.o.
Nitrianska cesta 28
Trnava
IČO 36241431
18.5.2017
417
Periodická kontrola, odborná dielenská prehliadka, servis prenosných hasiacich prístrojov - pre ŠA, Rybníková ul.
15,00
obj. 13/2017
28.4.2017
OBORIL s.r.o.
Chovateľská cesta 8060/2/A
Trnava
IČO 50588711
18.5.2017
489
Prenájom garáží - kosačky - pre Životné prostredie
46,02
598/2016
10.5.2017
Mesto Trnava
Hlavná ulica 1
Trnava
IČO 00313114
15.5.2017
488
Prenájom nebytového priestoru Priemyselná ul. - obrazovka
41,66
0070581201
10.5.2017
STEFE Trnava s.r.o.
Františkánska 16
Trnava
IČO 36277215
15.5.2017
487
Dodávka tepla - pre Kino Hviezda a Kúpalisko Castiglione
1 230,00
670720
10.5.2017
Trnavská teplárenská a.s.
Coburgova 84
Trnava
IČO 36246034
15.5.2017
486
Dodávka zemného plynu - pre strediská SKaŠZMT
1 708,44
KZ č. Z20157486_Z
SC2015/023
10.5.2017
MET Slovakia a.s.
Mostová 2
Bratislava
IČO 458600637
15.5.2017
485
Smetie - strediská SKaSZMT
2 470,49
6871/2016
10.5.2017
Mesto Trnava
Hlavná ulica 1
Trnava
IČO 00313114
15.5.2017
483
Dodávka tepla - pre Kino Hviezda a Kúpalisko Castiglione
258,01
670720
9.5.2017
Trnavská teplárenská a.s.
Coburgova 84
Trnava
IČO 36246034
15.5.2017
482
Telekomunikačné služby
123,85
1.90143713
9.5.2017
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
IČO 35763469
15.5.2017
481
Tlačiarenské služby - pre úsek kultúry
18,35
RD Z201644872_Z
9.5.2017
Reklamný servis s.r.o.
Belanského 297
Kysucké Nové Mesto
IČO 36417033
15.5.2017
480
Tlačiarenské služby - pre úsek kultúry
33,92
RD Z201644872_Z
9.5.2017
Reklamný servis s.r.o.
Belanského 297
Kysucké Nové Mesto
IČO 36417033
15.5.2017
479
Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody - pre Mestskú plaváreň a Mestskú športovú halu
8 447,15
0070581201
9.5.2017
STEFE Trnava s.r.o.
Františkánska 16
Trnava
IČO 36277215
15.5.2017
478
Maliarske potreby - pre Mestskú športovú halu
41,46
obj. 170/2017
5.5.2017
Griflík Marcel - VERTICAL
Špačinská cesta 54
Trnava
IČO 33203571
15.5.2017
477
Nájomné fľaša oceľová - pre Mestskú plaváreň Zátvor
47,52
Zmluva č. 2/2017
5.5.2017
MESSER Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9
Bratislava
IČO 00685852
15.5.2017
476
Klimatizácia kancelárskych priestorov - Hlavná 17
6387,60
ZoD 4/2017
5.5.2017
KLT spol. s r.o.
Veterná 45
Trnava
IČO 36247031
15.5.2017
475
Kamerový systém - pre Športový areál Modranka
4 035,30
ZoD 7/2017
4.5.2017
Vrábel Tibor - SEZAM
Trojičné námestie 9
Trnava
IČO 332144760
15.5.2017
472
Výmena podlahy v kancelárii č. 5 - pre Mestskú športovú halu
538,90
obj. 167/2017
4.5.2017
Podlahy WORK s.r.o.
Hospodárska 58
Trnava
IČO 47714174
15.5.2017
468
Výlep plagátov do informačného panela SCROOL a výlep bilboardov - pre úsek kultúry a kino Hviezda
94,00
obj. 2/2017
4.5.2017
Anton Maštalír
Vl. Clementisa 11
Trnava
IČO 33552762
15.5.2017
459
Deratizácia - pre Multifunkčné ihrisko, Mozartova ul.
1,20
ZoD 8/2017
3.5.2017
DDD Star s.r.o.
A. Hlinku 12/365
Zeleneč
IČO 36262960
15.5.2017
458
Deratizácia - pre Mestský atletický štadión, tribúna
1,32
ZoD 8/2017
3.5.2017
DDD Star s.r.o.
A. Hlinku 12/365
Zeleneč
IČO 36262960
15.5.2017
457
Deratizácia - pre Hygienické zariadenie, Radlinského ul.
1,20
ZoD 8/2017
3.5.2017
DDD Star s.r.o.
A. Hlinku 12/365
Zeleneč
IČO 36262960
15.5.2017
456
Deratizácia - pre Športový areál Slávia, Rybníková ul.
57,79
ZoD 8/2017
3.5.2017
DDD Star s.r.o.
A. Hlinku 12/365
Zeleneč
IČO 36262960
15.5.2017
455
Deratizácia - pre Športový areál na Ul. J. Slottu
10,08
ZoD 8/2017
3.5.2017
DDD Star s.r.o.
A. Hlinku 12/365
Zeleneč
IČO 36262960
15.5.2017
454
Deratizácia - pre Športový areál Modranka
60,53
ZoD 8/2017
3.5.2017
DDD Star s.r.o.
A. Hlinku 12/365
Zeleneč
IČO 36262960
15.5.2017
453
Deratizácia - pre Strelnicu Štrky
15,00
ZoD 8/2017
3.5.2017
DDD Star s.r.o.
A. Hlinku 12/365
Zeleneč
IČO 36262960
15.5.2017
452
Deratizácia - pre ŠA Slávia, verejné WC
1,20
ZoD 8/2017
3.5.2017
DDD Star s.r.o.
A. Hlinku 12/365
Zeleneč
IČO 36262960
15.5.2017
451
Deratizácia - pre Futbalové ihrisko, šatne, na ul. K. Mahra
1,20
ZoD 8/2017
3.5.2017
DDD Star s.r.o.
A. Hlinku 12/365
Zeleneč
IČO 36262960
15.5.2017
450
Deratizácia - pre Mestský amfiteáter
14,76
ZoD 8/2017
3.5.2017
DDD Star s.r.o.
A. Hlinku 12/365
Zeleneč
IČO 36262960
15.5.2017
449
Deratizácia - pre Verejné WC Kamenný mlyn
2,02
ZoD 8/2017
3.5.2017
DDD Star s.r.o.
A. Hlinku 12/365
Zeleneč
IČO 36262960
15.5.2017
448
Deratizácia - pre Meštiansky dom, Hlavná 17
45,36
ZoD 8/2017
3.5.2017
DDD Star s.r.o.
A. Hlinku 12/365
Zeleneč
IČO 36262960
15.5.2017
447
Deratizácia - pre Mestskú vežu
6,38
ZoD 8/2017
3.5.2017
DDD Star s.r.o.
A. Hlinku 12/365
Zeleneč
IČO 36262960
15.5.2017
446
Deratizácia - pre Mestskú plaváreň Zátvor
16,08
ZoD 8/2017
3.5.2017
DDD Star s.r.o.
A. Hlinku 12/365
Zeleneč
IČO 36262960
15.5.2017
445
Deratizácia - pre Kino Hviezda
27,60
ZoD 8/2017
3.5.2017
DDD Star s.r.o.
A. Hlinku 12/365
Zeleneč
IČO 36262960
15.5.2017
444
Deratizácia - pre Kúpalisko Castiglione
5,52
ZoD 8/2017
3.5.2017
DDD Star s.r.o.
A. Hlinku 12/365
Zeleneč
IČO 36262960
15.5.2017
443
Deratizácia - pre Kultúrny dom Kopánka
20,88
ZoD 8/2017
3.5.2017
DDD Star s.r.o.
A. Hlinku 12/365
Zeleneč
IČO 36262960
15.5.2017
442
Deratizácia - pre Futbalové ihriská, šatne, Rybníková ul.
6,24
ZoD 8/2017
3.5.2017
DDD Star s.r.o.
A. Hlinku 12/365
Zeleneč
IČO 36262960
15.5.2017
441
Deratizácia - pre Kultúrny dom Modranka
40,80
ZoD 8/2017
3.5.2017
DDD Star s.r.o.
A. Hlinku 12/365
Zeleneč
IČO 36262960
15.5.2017
440
Deratizácia - pre Mestskú športovú halu
151,20
ZoD 8/2017
3.5.2017
DDD Star s.r.o.
A. Hlinku 12/365
Zeleneč
IČO 36262960
15.5.2017
438
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Športový areál, Ul. J. Slottu - prenosné šatne a sociálne zariadenie pre športovcov
620,00
obj. 78/2017
3.5.2017
Ing. Janka Haršániová
Krakovská 69/28
Šúrovce
IČO 33222347
15.5.2017
435
Profesionálny vysávač lístia Negri T20 podvozok - pre Údržbu zelene
7 595,88
KZ č. Z201718291_Z
3.5.2017
Marián ŠUPA
Hollého 164
Veľké Kostoľany
IČO 11906022
15.5.2017
419
Čistiace a hygienické prostriedky pre Kúpalisko Castiglione
292,80
KZ č. Z201717019_Z
28.4.2017
Juraj Spišák - Majster Papier
Wolkrova 1135/5
P.O.Box 212
Bratislava
IČO 13959603
15.5.2017
474
Refakturácia za dodávku plynu
455,36
Zmluva o výpožičke zo dňa 17.5.1995
4.5.2017
Lokomotíva Trnava
Juraja Slottu 45
Trnava
IČO 34008926
11.5.2017
473
Prefakturovanie alikvotnej časti prevádzkových nákladov za prenajaté priestory v objekte Sport centra Pohoda
179,95
Zmluva o výpožičke zo dňa 1.6.2009
4.5.2017
BDN s.r.o.
Rybníková 15/B
Trnava
IČO 36238635
11.5.2017
471
Skákací hrad FROG s príslušenstvom - pre Kúpalisko Castiglione
899,39
obj. 153/2017
4.5.2017
ALINEA s.r.o.
Lučenecká cesta 921
Zvolen
IČO 47354232
11.5.2017
470
Šmyklávka s vlnou Polyester 3,2 m - pre uličný mobiliár
375,59
obj. 175/2017
4.5.2017
XPerformance s.r.o.
Ivanská cesta 10
Bratislava
IČO 50035819
11.5.2017
467
Výmena oplotenia tenisových kurtov - pre Športový areál na Ul. J. Slottu - 1. TC
250,00
obj. 105/2017
4.5.2017
Ivan Škoda
Ul. Koniarekova 5865/6
Trnava
IČO 35172193
11.5.2017
466
Úprava tenisových kurtov - pre Športový areál na Ul. J. Slottu
900,00
obj. 107/2017
4.5.2017
Ivan Škoda
Ul. Koniarekova 5865/6
Trnava
IČO 35172193
11.5.2017
465
Požičovné za filmy
338,28
Zmluva č. 4
3.5.2017
CONTINENTAL FILM s.r.o.
Ševčenkova 19
Bratislava
IČO 35730897
11.5.2017
464
Požičovné za filmy
80,86
Zmluva č. 3
3.5.2017
BONTONFILM a.s.
Na Vrátkach 1F
Bratislava
IČO 36006858
11.5.2017
463
Požičovné za filmy
69,38
Zmluva č. 2
3.5.2017
CinemArt SK s.r.o.
Lamačská cesta 97
Bratislava
IČO 50071254
11.5.2017
462
Požičovné za filmy
14,70
Zmluva č. 2
3.5.2017
CinemArt SK s.r.o.
Lamačská cesta 97
Bratislava
IČO 50071254
11.5.2017
461
Požičovné za filmy
300,77
Zmluva č. 2
3.5.2017
CinemArt SK s.r.o.
Lamačská cesta 97
Bratislava
IČO 50071254
11.5.2017
460
Tlačiarenské služby - pre Kino Hviezda
190,50
KZ č. Z20171230_Z
3.5.2017
DIZART s.r.o.
Pinkove Kračany 10
Kostolné Kračany
IČO 44509910
11.5.2017
439
Čistenie mestského opevnenia od náletovej zelene a krovín
973,00
obj. 150/2017
3.5.2017
TIR-STAV spol. s r.o.
Horné Bašty 7
Trnava
IČO 31442234
11.5.2017
437
Prefakturovanie spotreby energii
2 120,46
Zmluva o výpožičke zo dňa 17.5.1995
3.5.2017
Asociácia športových klubov Slávia Trnava
Rybníková 1
Trnava
IČO 00688681
11.5.2017
436
Prefakturovanie zrážkovej vody
228,55
Zmluva o výpožičke zo dňa 17.5.1995
3.5.2017
Asociácia športových klubov Slávia Trnava
Rybníková 1
Trnava
IČO 00688681
11.5.2017
434
Dodávka elektriny - pre WC Kamenný mlyn
41,00
474404
3.5.2017
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
11.5.2017
433
Dodávka elektriny pre strediská SKaŠZMT
1 497,00
459339
3.5.2017
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
11.5.2017
432
Dodávka zemného plynu - pre Mestský amfiteáter
619,00
9105932807
3.5.2017
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
11.5.2017
431
Prenájom rohoží - pre strediská SKaŠZMT
65,95
023136
2.5.2017
Lindström s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
Trnava
IČO 35742364
11.5.2017
430
Prepracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby Kultúrny dom Modranka - debarierizácia objektu
600,00
obj. 97/2017
2.5.2017
Ateliér DV s.r.o.
Hornopotočná 20
Trnava
IČO 36224880
11.5.2017
429
Elektroinštalačný materiál - pre Kúpalisko Castiglione a Mestskú športovú halu
58,56
obj. 156/2017
2.5.2017
HAGARD: HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
Nitra
IČO 50111990
11.5.2017
428
Bazénovú chémiu:
- kyselina soľná
- chlórman sodný
- bikof
pre Kúpalisko Castiglione
266,76
obj. 94/2017
2.5.2017
Kadaň s.r.o.
Pohranice 458
IČO 35943335
11.5.2017
427
Vodné a stočné - pre Kúpalisko Castiglione - preplatok
-4261,26
100017271
2.5.2017
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
Priemyselná 10
Piešťany
IČO 36252484
11.5.2017
426
Požičovné za filmy
688,26
Zmluva č. 9
2.5.2017
ita agentúra s.r.o.
Čajakova 4033/13
Bratislava
IČO 31345506
11.5.2017
425
Požičovné za filmy
135,54
Zmluva č. 9
2.5.2017
ita agentúra s.r.o.
Čajakova 4033/13
Bratislava
IČO 31345506
11.5.2017
424
Požičovné za filmy
134,08
Zmluva č. 10
2.5.2017
Magic Box Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47
Bratislava
IČO 35832550
11.5.2017
423
Požičovné za filmy
72,91
Zmluva č. 2
2.5.2017
CinemArt SK s.r.o.
Lamačská cesta 97
Bratislava
IČO 50071254
11.5.2017
422
Požičovné za filmy
390,73
Zmluva č. 2
2.5.2017
CinemArt SK s.r.o.
Lamačská cesta 97
Bratislava
IČO 50071254
11.5.2017
421
Požičovné za filmy
569,20
Zmluva č. 8
2.5.2017
Forum Film Slovakia s.r.o.
Einsteinova 20
Bratislava
IČO 46148060
11.5.2017
420
Kultúrny program DFS TRNAVČEK, dňa 9.4.2017 na Hlavnej ul. a zabezpečenie výroby a dodanie jarných a veľkonočných dekorácií
300,00
obj. 100/2017
28.4.2017
Trnavský ľudový cech
Slovenská 10
Trnava
IČO 37846213
11.5.2017
418
Telekomunikačné služby
405,35
A2617320
28.4.2017
Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
Bratislava
IČO 35697270
11.5.2017
416
Periodické revízie a odborné dielenské prehliadky požiarnych zariadení - pre AŠK Slávia
196,50
obj. 13/2017
28.4.2017
OBORIL s.r.o.
Chovateľská cesta 8060/2/A
Trnava
IČO 50588711
11.5.2017
415
Zabezpečenie grafického návrhu k podujatiu Trnavský piknik
200,00
obj. 163/2017
27.4.2017
Malina Studio s.r.o.
Narcisová 4
Bratislava
IČO 47006960
11.5.2017
414
Zabezpečenie grafického návrhu k podujatiu Pouličné maľovanie #TRNAVA
200,00
obj. 161/2017
27.4.2017
Malina Studio s.r.o.
Narcisová 4
Bratislava
IČO 47006960
11.5.2017
412
Oprava motorového vozidla Peugeot 207, TT656DT
518,38
obj. 155/2017
26.4.2017
Auto FRIM spol. s r.o.
Pri Kalvárii 5
Trnava
IČO 34113053
11.5.2017
408
Vytýčenie káblov NN pre potreby identifikácie poruchy - pre Futbalové ihrisko na Ul. K. Mahra
93,77
obj. 108/2017
25.4.2017
Západoslovenská distribučná a.s.
Čulenova 6
Bratislava
IČO 36361518
11.5.2017
405
Demontáž bariérového oplotenia plážového ihriska - pre Športový areál Slávia
4 752,34
obj. 139/2017
24.4.2017
Pavel Hanzel - JUPETSTAV
Na hlinách 6862/57
Trnava
IČO 14120127
11.5.2017
401
Kultúrny program DFS DRIENKA, dňa 9.4.2017 na Hlavnej ul.
70,00
obj. 91/2017
21.4.2017
Folklórne združenie Drienka Trnava
Halenárska 45
Trnava
IČO 42153174
11.5.2017
410
9 ks košov na triedený odpad - pre Kino Hviezda
0,00
obj. 126/2017
25.4.2017
EMPORO s.r.o.
Lazaretská 8
Bratislava
IČO 44562195
9.5.2017
409
2 ks šmýkačka S-Line 3 m KBT - pre uličný mobiliár
129,40
obj. 149/2017
25.4.2017
Ladislav Farmadin - TOPGARDEN
Slivková 951/15B
Nitrianske Hrnčiarovce
IČO 36931241
9.5.2017
407
Poskytnutie služieb
450,00
Zmluva o poskytovaní služieb
Licenčná zmluva č. 2000/231
25.4.2017
Remek s.r.o.
Nálepkova 2
Nitra
IČO 36535605
9.5.2017
406
Laboratórne vyšetrenie vzoriek vody - pre Mestskú plaváreň
134,00
Dohoda o zabezpečení odborných služieb č. 2017/02148
24.4.2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
Limbová 6
Trnava
IČO 00610933
9.5.2017
404
Výmena privádzacieho kábla do rozvádzyča NN - pre Kúpalisko Castiglione, detské bazény
997,62
obj. 106/2017
24.4.2017
REMONT SK s.r.o.
Sereďská 58
Trnava - Modranka
IČO 36268739
9.5.2017
402
9 ks košov na triedený odpad - pre Kino Hviezda
247,32
obj. 126/2017
24.4.2017
EMPORO s.r.o.
Lazaretská 8
Bratislava
IČO 44562195
9.5.2017
400
Refakturácia za dodávku vody
1 295,82
Zmluva o výpožičke zo dňa 17.5.1995
21.4.2017
Lokomotíva Trnava
Juraja Slottu 45
Trnava
IČO 34008926
9.5.2017
399
Rozšírenie internetovej siete v objekte Mestskej športovej haly
132,00
obj. 132/2017
21.4.2017
TT-IT s.r.o.
Trhová 2
Trnava
IČO 44102771
9.5.2017
398
Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody - pre Mestskú plaváreň a Mestskú športovú halu
-1 858,44
0070581201
21.4.2017
STEFE Trnava s.r.o.
Františkánska 16
Trnava
IČO 36277215
9.5.2017
397
Požičovné za filmy
27,64
Zmluva č. 10
20.4.2017
Magic Box Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47
Bratislava
IČO 35832550
9.5.2017
396
Požičovné za filmy
26,17
Zmluva č. 10
20.4.2017
Magic Box Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47
Bratislava
IČO 35832550
9.5.2017
395
Požičovné za filmy
152,93
Zmluva č. 4
20.4.2017
CONTINENTAL FILM s.r.o.
Ševčenkova 19
Bratislava
IČO 35730897
9.5.2017
394
Požičovné za filmy
107,60
Zmluva č. 8
20.4.2017
Forum Film Slovakia s.r.o.
Einsteinova 20
Bratislava
IČO 46148060
28.4.2017
393
Požičovné za filmy
141,12
Zmluva č. 2
20.4.2017
Forum Film Slovakia s.r.o.
Einsteinova 20
Bratislava
IČO 46148060
28.4.2017
392
Požičovné za filmy
458,06
Zmluva č. 2
20.4.2017
CinemArt SK s.r.o.
Lamačská cesta 97
Bratislava
IČO 50071254
28.4.2017
391
Stoly BASIC 120x80 cm, 20 ks - pre Kultúrny dom Modranka
1 160,00
obj. 75/2017
20.4.2017
Daffer spol. s r.o.
Včelárska 1
Prievidza
IČO 36320439
28.4.2017
390
Dodávka elektriny - pre FI, Rybníková ul.
287,34
473801
20.4.2017
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
28.4.2017
389
Dodávka elektriny - pre Mestskú športovú halu
1 170,00
478550
20.4.2017
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
28.4.2017
388
Dodávka elektriny - pre Športový areál, Ul. J. Slottu
195,38
473801
20.4.2017
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
28.4.2017
387
Dodávka elektriny - pre Mestskú plaváreň Zátvor
1 377,02
473801
20.4.2017
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
28.4.2017
386
Dodávka elektriny - pre KD Modranka
87,77
473801
20.4.2017
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
28.4.2017
385
Dodávka elektriny - pre Kino Hviezda
250,52
478550
20.4.2017
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
28.4.2017
384
Zbierka zákonov SR, ročník 2017 - vyúčrovanie
0,00
20.4.2017
Poradca podnikateľa spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
Žilina
IČO 31592503
28.4.2017
383
Výtvarný návrh, vizualizáciu a následnú realizáciu viacúčelového objektu k podujatiu Leto na korze
3 000,00
obj. 142/2017
19.4.2017
Mgr.art. Barbora Rajčanová
Rozkvet 20151/105
Považská Bystrica
IČO 41497023
28.4.2017
382
Výroba objektov Srdcové karty s otvormi na fotografovanie - pre úsek kultúry
1 000,00
obj. 128/2017
19.4.2017
Mgr.art. Barbora Rajčanová
Rozkvet 20151/105
Považská Bystrica
IČO 41497023
28.4.2017
381
Oprava 3 D písmen #TRNAVA a výroba 2D písmen - pre úsek kultúry
1 000,00
obj. 121/2017
19.4.2017
Mgr.art. Barbora Rajčanová
Rozkvet 20151/105
Považská Bystrica
IČO 41497023
28.4.2017
380
Telekomunikačné služby
28,99
5100045212
19.4.2017
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
IČO 35763469
28.4.2017
379
Preskúšanie a oprava zvukovej techniky - pre Kúpalisko Castiglione
396,00
obj. 133/2017
19.4.2017
Ján Hrčka - Agency J.H.
Beethovenova 3
Trnava
IČO 33201340
28.4.2017
377
Tlačiarenské služby - pre úsek kultúry
123,70
RD Z201644872_Z
19.4.2017
Reklamný servis s.r.o.
Belanského 297
Kysucké Nové Mesto
IČO 36417033
28.4.2017
376
Oprava kosačiek zn. Husqvarna - pre stredisko úsek zelene
839,05
obj. 134/2017
18.4.2017
Juraj Žákovský
INTEC HUSQVARNA
Trstínska 22
Trnava
IČO 22732721
28.4.2017
375
Oprava čerpacej stanice - pre Mestský amfiteáter
60,00
obj. 137/2017
18.4.2017
Jaroslav Gergič - IRIGOL
Piešťanská 1133/14A
Leopoldov
IČO 44245696
28.4.2017
374
Vytýčenie trasy oplotenia plážového ihriska v Športovom areáli Slávia
220,00
obj. 138/2017
18.4.2017
Ing. Jozef Vlachovič - GEODET
Čerešňová 609/7
Jaslovské Bohunice
IČO 43718060
28.4.2017
373
Výkon bezpečnostnotechnickej a pracovnej zdravotnej služby
250,00
07/2005
18.4.2017
Iveta Jakubovská - I&J
Veterná 6559/36
Trnava
IČO 41696913
28.4.2017
372
Vodné, stočné, zrážky - pre strediská SKaŠZMT
5 385,46