Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur: